İMAM HASAN'IN (A.S) BARIŞI

Tarihin En Büyük Kansız Devrimi

 

Eserin Orijinal Adı: Sulh-i İmam Hasan (a.s)

Eserin adı: İmam Hasan'ın (a.s) Barışı

Yazan: Üstad Râzî Âl-i Yâsîn

Çeviri: Cafer Bendiderya, S. Necat Karakuş

Cafer Bayar, Vahdettin İnce, Alican Görel

 

ALLÂME ŞEREFUDDİN'İN ÖNSÖZÜ

G İ R İ Ş

1. BÖLÜM

KISACA İMAM HASAN'IN (A.S) HAYATI

İKİNCİ BÖLÜM

SİYASÎ KONUM

BİATTEN ÖNCE

BİAT

BİAT GÜNLERİNDE KÛFE

1- Emevî Çetesi

2- Haricîler

3- Şüpheciler

4- Hamrâ

SAVAŞ KARARI

SAVAŞ SEFERBERLİĞİ VE KOMUTANLIK

ORDUNUN SAYISI

ARAŞTIRMA VE ANALİZ

ORDUYU TEŞKİL EDEN UNSURLAR

ÜBEYDULLAH B. ABBAS

MUKADDER SONUN BAŞLANGICI

ŞÜPHE VE KARARSIZLIĞIN İNCE SINIRLARI

İNANÇLA İKTİDAR ARASINDA

FEDAKÂRLIK

İMAM HASAN'IN CİHADI

İMAM HASAN'IN SABRI

İMAM HASAN'IN FEDAKÂRLIĞI

BARIŞIN GÖRÜNÜMÜ

1- ALLAH YOLUNDA ŞAHADET

2- MEDAİN'İN ANORMAL DURUMUNA BİR BAKIŞ

3- İMAM HASAN'IN (A.S) HEDEFLERİNE KARŞI MUAVİYE'NİN İZLEDİĞİ STRATEJİ

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

3. BÖLÜM

BARIŞ

İKİ TARAF AÇISINDAN BARIŞI GEREKTİREN SEBEPLER

BARIŞ ANLAŞMASI

İKİ TARAFIN İMZASINA SUNULAN ANLAŞMA METNİ

ANLAŞMANIN ÖNEMLİ MADDELERİNİN TETKİKİ

1- İKİ TARAFIN AÇIKLAMALARI

2- BİAT KONUSU

3- İŞİN TESLİMİ

4- MUAVİYE'DEN SONRA HİLÂFETİN KADERİ

5- ANLAŞMANIN DİĞER MADDELERİ

KÛFE'DE KARŞILAŞMA

BAŞKA BİR SAHNEDE

ANLAŞMA ŞARTLARINA VEFA

1- BİRİNCİ ŞARTA VEFA

2- İKİNCİ ŞARTA VEFA

3- ÜÇÜNCÜ ŞARTA VEFA

4- DÖRDÜNCÜ ŞARTA VEFA

5- BEŞİNCİ ŞARTA VEFA

MUAVİYE VE HZ. ALİ (A.S) ŞİASI

MUAVİYE VE ŞİA'NIN ÖNDE GELENLERİ

A) SAVUNMASIZ BİR ŞEKİLDE KATLEDİLEN ŞEHİTLER

1- Hucr b. Adiyy el-Kindî

2- Amr b. Hamık el-Huzaî

3- Abdullah b. Yahya el-Hadremî ve Arkadaşları

4- Rüşeyd Hacerî

5- Cüveyriyye b. Mushir el-Abdî

6- Evfa b. Husayn

B) BASKI VE TEHDİT ALTINDA OLAN KİMSELER

1- Abdullah b. Haşim Mırkal

2- Adiyy b. Hatem et-Tâî

3- Sa'saa b. Sûhan

4- Abdullah b. Halife et-Tâî

MACERANIN SONU

SON SÖZ

İMAM HASAN VE HÜSEYİN'İN KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRMASI

İKİ İMAMIN DOSTLAR VE YARDIMCILAR AÇISINDAN FARKLILIĞI

İKİ İMAMIN DÜŞMAN AÇISINDAN ÖZEL DURUMLARI