PEŞAVER GECELERİ

 (Şiîlik-Sünnîlik Üzerine Tartışma)

bullet

Yazarın Önsözü

bullet

BİRİNCİ OTURUM

bullet

İKİNCİ OTURUM

bullet

ÜÇÜNCÜ OTURUM

bullet

DÖRDÜNCÜ OTURUM

bullet

BEŞİNCİ OTURUM

bullet

ALTINCI OTURUM

bullet

YEDİNCİ OTURUM

bullet

SEKİZİNCİ OTURUM

bullet

DOKUZUNCU OTURUM

bullet

ONUNCU OTURUM

bullet

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KUTLU DOĞUMU

bullet

KAYNAKÇA
eKitap:


Orijinal Adı:        Şebha-i Peşaver

Hazırlayan:          Seyyid Muhammed Musavî

Mütercimler:       Fahrettin Altan, Kadri Çelik, Arslan Başaran, Serdar Aytekin, Yusuf Töre, Mehdi Aksu

Yayınlayan:         İmam Ali (a.s) Müessesesi

Birinci Baskı:      2000

Basım:                Sitare

Tiraj:                  3000