BİHAR’UL-ENVAR’DAN
 

İBRETLİ ÖYKÜLER
(5. Cilt)

 

 

 

bullet

Takdim

bullet

Müellifin Önsözü

bullet

Müellifin Dilinden Kısaca Hayatı

bullet

Birinci Bölüm: On Dört Masum (a.s)

bullet

İkinci Bölüm: Ondört Masum (a.s)’ın Asrında Yaşayanlar

bullet

Üçüncü Bölüm: Peygamberler Ve Geçmiş Ümmetler

 


Orijinal adı:         Dastanha-yi Bihar’ul-Envar

Müellif:               Mahmud NASİRİ

Çeviri:                 Fahrettin ALTAN

Yayınlayan:         İmam Ali (a.s) Müessesesi

Baskı:                  Sitare

Yıl:                      2003

Tiraj:                    2000
eKitap:                www.islamkutuphanesi.com