RİC'AT
Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş

 

bullet

Yayıncının Önsözü 

bullet

Yazarın Önsözü 

bullet

Ric'atin tanımı

bullet

Ric'atin mümkün oluşu ve delilleri

bullet

Ric'atlE ilgili birkaç hüküm 

bullet

Ehl-i sünnet'e göre ric'at

bullet

Münazara ve istidlaller

bullet

Şüpheler ve reddiyeler

 

 


İmamiyye'nin, Ehl-i Beytden gelen rivayetlere göre Allahü Taala'nın, ölenlerin bir bölümünü, öldükleri surette dünyaya getireceğine, böylece de bir bölüğün yüceltileceğine, bir bölüğünün alçaltılacağına, gerçeklerin haklı olduklarının, zalimlerin haksız bulunduklarının meydana çıkacağına inançları vardır ve bu, Al-i Muhammed'in Mehdisi, (aleyhi ve aleyhim efzalüssalati vesselam), zuhurunda olacaktır.

 

 

 

 

 
 

"Bizim yeniden dönüşümüze inanmayanlar, bizden değildir." İmam Cafer Sadık (as)

Kitabın Orijinal Adı:        er-Ric’a

Hazırlayan:                       Merkez-ur Risale - Qum

Çeviri:                              Cafer BENDİDERYA

Tashih:                             Fahrettin Altan 

Yayınlayan:                       İmam Ali (a.s) Müessesesi

Dizgi - Mizanpaj:              Derbendi

Birinci Baskı:                   2000

Traj:                                  3000
eKitap:                              
www.islamkutuphanesi.com