lang=TR> - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam, s. 91; Muhammedi İştihardi.

[229] - En'am/92. İlel'uş- Şerayi, c. 1 s. 151. Mektebe gitmediğinden dolayı, Ümmi denildiğini de söyleyenler olmuştur.

[230] - İlel'uş- Şerayi, c. 1 s. 154. Şeyh Saduk.

[231] - Bir rivayete göre: "Yeryüzü hiçbir zaman hüccetsiz kalmaz; yeryüzünde Allah'ın hücceti olmazsa, yer kendi ehlini içine çeker; bir anda her şey yok olup gider."

[232]- İlel'uş- Şerayi c. 1 s. 151. Diğer sebebi de şu olabilir ki, Allah-u Teala bütün kainatı o hazretin mübarek varlığından dolayı yaratmıştır, O’nun hilkat nuru, bütün peygamberlerden öncedir; ilim, takva, sabır, şecaat vb. şeyler açısından da onlardan çok ileride idi; kitabı da bütün semavi kitaplardan üstündür. Bunlardan dolayı diğer peygamberlerden daha üstün ve faziletli olmuştur.

[233]- Furuğ-u Edebiyet, c. 1 s. 435. Ayetullah Cafer Subhani.

[234] - Çünkü zenginler Peygambere, "Bunları kendinden uzklaştır, biz sana uyalım" diyorlardı.

[235] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a) s. 106.

[236]- Nigah-i ber Zindeganiy-i Peygamber-i İslam (s.a.a), s. 117

[237]- Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam, s. 127.

[238] - Furuğ-u Edebiyet, c. 2, s. 42.

[239] - Bakara/196.

[240]- Diğer bir nakle göre ilk tabut Hz. Fatıma (a.s. )'ın emriyle onun için yaptırılmıştır.

[241] - Beyt'ul- Ahzan, Şeyh Abbas-i Kummi.

[242]- İlel'uş- Şerayi, c. 1, s. 157.

[243]- İlel'uş- Şerayi, c. 2, s. 79.

[244]- İlel’uş- Şerayi, c. 1 s. 159.

 [245]- Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum (a.s), s. 23, Muhammed İştihardi.

[246] - Maide/67.

[247]- Münteha'l Amal, c. 1, s. Şeyh Abbas-i Kummi.

[248] - Şinaht-ı İslam, s. 57, Hüsyin Rudseri...

[249] - Furuğ-u Edebiyet, c. 1 s. 406.

[250] - Bu konuyla ilgili ayet, Bakara Suresinin 219. Ayetidir.

[251] - Çehardeh Ahter-i Tabnak s. 39, Bircendi.

 [252]- Ulu'l- azm gerçi irade, karar ve istikamet sahipleri anlamınadır. Ama İamlarımızın tefsirlerinde müstakil şeriat ve kitap sahipleri manasına tefsir edilmiştir Eğer ayette geçen "min'er- rusul" kelimesindeki "min" harfi te'biz için olursa, peygamberlerden bazıları "Ulu'l- Azm" olurlar, hepsi değil. Ama "min" harfi beyan için olursa, o zaman bütün peygamberler Ulu'l- Azm olarak kastedilmiş olurlar.

 [253] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a) s. 18.

 [254] - Nigah-i ber Zindegi-yi Peygamber-i İslam (s.a.a), s. 124.

 [255] - Meraği Tefsiri, c. 27, s. 18.

 [256]  - Bundan dolayı da çok mutluydu, bazen onu anıp iftihar ediyordu.

 [257] - Hz. Peygamber (s.a.a) sadece; “Zahmetlerime karşılık akrabalarıma sevgi gösterin” buyurmuştur.

 [258] - Hadid/25.