ÖNSÖZ
El-Kafi Hakkında
Kuleyni (ra) Hakkında

Mütercim:
Vahdettin İnce &
Arapça Tatbik: Hamid Turan & Türkçe metni gözden geçiren Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Tarama & Tashih & eKitap
www.islamkutuphanesi.com