Velayet ve Diyanet
(Siyasal İslam Düşüncesi Üzerine Bir Araştırma)
Üstat Mehdi Hadevi Tehrani

Velayet ve Diyanet

İçindekiler

Önsöz

1.Bölüm

Din ve Siyaset

Din Nedir?

Nefs’ul Emri Din

Mürsel Din

Son Din

Dinin Değişmezliği ve Dünyanın Değişkenliği

Dinde Değişen ve Değişmeyen Öğeler

Din ve Siyaset

Hıristiyan Tefekkürü

Sekülarizm

Sekülarizm’in Delilleri

1- Din ve Siyasetin Zati Farklılığı

2- Dini Bilgiler ve Koşullu Önermeler

 

3- Sabit Din ve Değişken Dünya

4- Fıkhi Müdüriyetin Geçersizliği

İslam’da Evrensel ve Konumsal

Unsurlar

İslam’da Tedvin Edilmiş Düşünce Teorisi

Felsefe

Sistem

Kurumlar

Hukuk

Dini Unsurlar ve Beşeri Hayat Alanları

Konumsal ve Evrensel Unsurlar

Masumların Velayeti, Velayet-i Fakih

Velayet-i Fakihin Kavramsal Tanımı

Velayet-i fakihin Tarihi Geçmişi

İki Önemli Husus

Velayet-i Fakih’in Delilleri 

 

Akli delil

Nakli Delil

İnsanlar ve Velayet-i Fakih

Veliyy-i Fakih’in Seçimi

Rehber Seçimi ve Kısır Döngü Şüphesi

Velayet-i fakih veya Kefalet-i Fakih

Veliyy-i Fakih’in Şartları

Velayet-i Fakih’in Sınırları

Fakihin Mutlak Velayeti ve Mutlak Hükümet

Siyasal İslam Düzeninde Velayet-i Fakih’in Yeri

Velayet-i Fakih ve Diğer Organlar

Anayasa ve Fakih’in Mutlak Velayeti

Velayet-i Fakih ve Siyasi Partiler

Velayet-i Fakih ve Özgürlük

Medeni Özgülük; İfrat ve Tefrit

 

İslam ve Özgürlük

Velayet-i Fakih ve Medeni Toplum[203]

Velayet-i Fakih ve İslami Devlet

Velayet ve Merciiyet

Hüküm ve Fetva

Merciiyetin Rehberlikten Ayrılması

İki Önemli Husus

Velayet-i Fakih’in Delilleri 

Akli delil

Nakli Delil

İnsanlar ve Velayet-i Fakih

Veliyy-i Fakih’in Seçimi

Rehber Seçimi ve Kısır Döngü Şüphesi

Velayet-i fakih veya Kefalet-i Fakih

Veliyy-i Fakih’in Şartları

Velayet-i Fakih’in Sınırları

Fakihin Mutlak Velayeti ve Mutlak Hükümet

 

Siyasal İslam Düzeninde Velayet-i Fakih’in Yeri

Velayet-i Fakih ve Diğer Organlar

Anayasa ve Fakih’in Mutlak Velayeti

Velayet-i Fakih ve Siyasi Partiler

Velayet-i Fakih ve Özgürlük

Medeni Özgülük; İfrat ve Tefrit

İslam ve Özgürlük

Velayet-i Fakih ve Medeni Toplum[203]

Velayet-i Fakih ve İslami Devlet

Velayet ve Merciiyet

Hüküm ve Fetva

Merciiyetin Rehberlikten Ayrılması

Rehberin ve Taklit Merciinin Birden Fazla Oluşu

Kaynakça

Rehberin ve Taklit Merciinin Birden Fazla Oluşu

Kaynakça