SON SÖZ

(Baştan sona okumak için BURAYA tıklayın)

İçindekiler

ÖNSÖZ                                                               

SON SÖZ başlıyor...

1-Inkılap ilahi yardımlarla muzaffer oldu.

2- İslâm ve İslâmî devlet, uygulanması halinde dünya ve...

Inkılabı tehdit eden bazı unsurlar:

          *İngiltere, Fransa, Amerika ve Moskova’ya gitmek pek değerli bir iftihar?????

          *Hacc ve diğer mübarek mekanlara gitmekse eskikafalılık ve gerikalmışlıktır!...???? gibi.

 

Bütün dünya Müslümanları ve mustaz’aflarına vasiyetim

Bir kez daha vasiyet ediyorum:

Dünyada zahmet ve sıkıntılara; fedakârlıklar, serdengeçtilikler ve mahrumiyetlere tahammülün hacmi; varılmak istenen gayenin büyüklüğünün hacmi, onun değerliliği ve yücelik derecesiyle münasiptir.

 

1 Cemadiyelevvel, 1403/26 Bâhmen 1361(15 Şubat, 1983)

Ruhullah’il Museviyy’il Humeyni