TAM İLMİHAL

AYETULLAH UZMA

SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ


Eserin Orijinal Adı:

Tevzihu’l Mesail
 

İÇİNDEKİLER

TAKLİT HÜKÜMLERİ

"TAHARET" TEMİZLİK HÜKÜMLERİ

Mutlak ve Muzaf Su

1- Kür su

2- Az Su

3- Akarsu

4- Yağmur Suyu

5- Kuyu Suyu

SULARIN HÜKÜMLERİ

İDRAR VE BÜYÜK ABDESTLE İLGİLİ HÜKÜMLER

İDRAR TEMİZLİĞİ USULÜ (İSTİBRA)

İDRAR VE BÜYÜK ABDESTLE İLGİLİ MÜSTEHAP VE MEKRUHLAR 

NECASETLER

1-2- İdrar ve Dışkı

3- Meni

4- Lâşe

5- Kan

6 -7- Köpek ve Domuz

8- Kâfir

9- Şarap

10- Pislik Yiyen Hayvanın Teri

NECASETİ TESPİT ETME YOLU

PAK ŞEYLER NASIL NECİS OLUR?

NECASET HÜKÜMLERİ

MÜTEHHİRAT (TEMİZLEYİCİLER)

1- Su

2- Yer

3- Güneş

4- İstihale (Öz niteliğini kaybetme)

6- İntikal

7- İslâm

8- Tabeiyet

9- Necasetin Özünün Giderilmesi

10- Necaset Yiyen Hayvanı Temizleme Usûlü

11- Müslüman’ın Kayıp Olması

12- Normal Kanın Akması

KAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

ABDEST

İRTİMASÎ ABDEST

Abdestin Duaları

Abdestin Şartları

Abdest Hükümleri

Abdesti Gerektiren Şeyler

Abdesti Bozan Şeyler

Cebire Abdestinin Hükümleri

FARZ GUSÜLLER

Cenabet Hükümleri

Cünüplü Kimseye Haram Olan Şeyler

Cünüplü Kimseye Mekruh Olan Şeyler

Cenabet Guslü

Tertibî Gusül

İrtimasî Gusül

Gusletmenin Hükümleri

İSTİHAZE

İSTİHAZE HÜKÜMLERİ

HAYIZ

Hayız Hükümleri

HAYIZ GÖREN KADINLARIN KISIMLARI

1- Belli Zaman Ve Sayıda Âdet Gören Kadın

2- Belli Zamanda Âdet Gören Kadın

3- Belli Sayıda Âdet Gören Kadın

4- Kendisine Âdet Edinememiş Kadın (Muztaribe)

5- İlk Kez Âdet Gören Kadın

6- Âdetini Unutan Kadın

Hayızla İlgili Diğer Hükümler

Nifas (=Lohusalık)

ÖLÜYE DOKUNMA GUSLÜ

MUHTAZAR HÜKÜMLERİ

ÖLÜM SONRASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

CENAZELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

CENAZEYİ YIKAMA HÜKÜMLERİ

CENAZENİN KEFENLENME HÜKÜMLERİ

HANUT HÜKÜMLERİ

CENAZE NAMAZI HÜKÜMLERİ

Cenaze Namazı

Cenaze Namazının Müstehapları

CENAZEYİ DEFNETME HÜKÜMLERİ

Cenaze Defniyle İlgili Müstehaplar

VAHŞET NAMAZI

KABRİ AÇMAK

MÜSTEHAP GUSÜLLER

TEYEMMÜM

Teyemmümü Mubah Kılan Birinci Durum

Teyemmümü Mubah Kılan İkinci Durum

Teyemmümü Mubah Kılan Üçüncü Durum

Teyemmümü Mubah Kılan Dördüncü Durum

Teyemmümü Mubah Kılan Beşinci Durum

Teyemmümü Mubah Kılan Altıncı Durum

Teyemmümü Mubah Kılan Yedinci Durum

ÜZERİNE TEYEMMÜM EDİLEN ŞEYLER

TEYEMMÜMÜN NİTELİĞİ

TEYEMMÜM HÜKÜMLERi

NAMAZ HÜKÜMLERİ

FARZ NAMAZLAR

GÜNLÜK FARZ NAMAZLAR

Öğlen ve İkindi Namazlarının Vakti

Cuma Namazı ve Hükümleri

Cuma Namazı Hakkında Birkaç Hüküm

Akşam ve Yatsı Namazlarının Vakti

Sabah Namazının Vakti

NAMAZ VAKİTLERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER

TERTİP ÜZERE KILINAN NAMAZLAR

MÜSTEHAP NAMAZLAR

GÜNLÜK NAFİLE NAMAZLARIN VAKTİ

Ğufeyle Namazı

KIBLE HÜKÜMLERİ

NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK

NAMAZ KILANIN ELBİSESİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

1. Şart:

2. Şart:

3. Şart:

4. Şart:

5. Şart:

[6. Şart:

NAMAZDA BEDEN VE ELBİSENİN TEMİZ OLMASI GEREKMEYEN DURUMLAR

Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Müstehaplar

Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili Mekruhlar

NAMAZ KILANIN MEKÂNI

Namaz Kılınması Müstehap Olan Yerler

Namaz Kılınması Mekruh Olan Yerler

MESCİTLERE AİT HÜKÜMLER

EZAN VE İKAMET

EZAN VE İKAMETİN ANLAMI

NAMAZIN FARZLARI

NİYET

İFTİTAH TEKBİRİ

KIYAM (=Ayakta Durmak)

KIRAAT

RÜKÛ

SECDE

Üzerine Secde Etmenin sahih olduğu şeyler

Secdeyle İlgili Müstehap ve Mekruhlar

Tilâvet Secdesiyle İlgili Hükümler

TEŞEHHÜT

NAMAZIN SELÂMI

TERTİB

MUVALAT

KUNUT

NAMAZIN TERCÜMESİ

1- Fâtiha Suresi:

2- İhlâs Suresi:

3- Rükû, Secde ve Onlardan Sonra Okunan Müstehap Zikirlerin Anlamı

4- Kunutta Okunan Duanın Anlamı

5- Tesbihat-u Erbaa'nın Anlamı

6- Teşehhüt ve Selâmın Anlamı

NAMAZDAN SONRA OKUNAN ZİKİRLER

RESULULLAH'A (S.A.A) SALÂVAT

NAMAZI BOZAN ŞEYLER

NAMAZDA MEKRUH OLAN ŞEYLER

FARZ NAMAZI BOZMANIN CAİZ OLDUĞU HÂLLER

NAMAZLA İLGİLİ ŞÜPHELER

NAMAZI BOZAN ŞÜPHELER

İTİNA EDİLMEMESİ GEREKEN ŞÜPHELER

1- Yeri Geçen Şeylerde Şüphe Etmek

2- Selâmdan Sonra Şüphe Etmek

3- Vakit Geçtikten Sonra Şüphe Etmek

4- Çok Şüpheye Düşen Kimsenin Şüphesi

5- İmam ve Cemaatin Şüphesi

6- Müstehap Namazda Şüphe Etmek

SAHİH OLAN ŞÜPHELER

İHTİYAT NAMAZI HÜKÜMLERİ

SEHİV (=YANILMA) SECDESİ

Sehiv Secdesinin Şekli

UNUTULAN SECDENİN KAZASI

TEŞEHHÜDÜN KAZASI

NAMAZIN ŞART VE CÜZLERİNİ FAZLA VE EKSİK YAPMAK

YOLCU NAMAZI

YOLCUYLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

KAZA NAMAZI

BÜYÜK OĞLUN ÜZERİNE FARZ OLAN BABASININ KAZA NAMAZLARI

CEMAAT NAMAZI

CEMAAT İMAMINDA ARANAN ŞARTLAR

MUKTEDİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

CEMAAT NAMAZINDA İMAMIN VE ONA UYANIN VAZİFELERİ

CEMAAT NAMAZIYLA İLGİLİ MEKRUHLAR

ÂYAT NAMAZIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Âyat Namazının Kılınış Şekli

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NAMAZLARI

NAMAZ İÇİN NAİP TUTMAK

ORUÇ HÜKÜMLERİ

NİYET

ORUCU BOZAN ŞEYLER

1) Yemek Ve İçmek

2) Cinsel İlişkide Bulunmak

3) İstimnâ (=Mastürbasyon)

4) Allah'a Ve Peygamber'e (S.A.A) Yalan İsnatta Bulunmak

5) Boğaza Yoğun Toz Kaçırmak

6) Cünüp, Hayız Ve Nifas Hâllerinde Sabahlamak

7) Tenkıye Yapmak

8) Kusmak

ORUCU BOZAN ŞEYLERİN HÜKMÜ

ORUÇLU İÇİN MEKRUH OLAN ŞEYLER

ORUCUN KEFFARETİ

SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR

KAZA ORUCU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

YOLCULUKTA ORUÇ HÜKÜMLERİ

KENDİLERİNE ORUÇ FARZ OLMAYAN KİMSELER

AYIN İLK GÜNÜNÜN TESPİTİ

HARAM VE MEKRUH OLAN ORUÇLAR

MÜSTEHAP ORUÇLAR

ORUCU BATIL EDEN İŞLERDEN SAKINMANIN MÜSTEHAP OLDUĞU DURUMLAR

HUMUS HÜKÜMLERİ

1) Kazanç (Kâr)

2) Maden

3) Define

4) Haramla Karışmış Helâl Mal

5) Denize Dalarak Elde Edilen Mücevherler

6) Ganimet

7) Zimmî Kâfirin Müslümandan Satın Aldığı Yer

HUMUSUN VERİLECEĞİ YERLER

ZEKÂT HÜKÜMLERİ

ZEKÂTIN FARZ OLMASINDA GEREKEN ŞARTLAR

BUĞDAY, ARPA, HURMA VE KURU ÜZÜMÜN ZEKÂTI

ALTININ NİSABI

GÜMÜŞÜN NİSABI

DEVE, SIĞIR VE KOYUNUN ZEKÂTI

DEVENİN NİSABI

SIĞIRIN NİSABI

KOYUNUN NİSABI

TİCARET MALININ ZEKÂTI

ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER

ZEKÂTA MÜSTAHAK OLANLARIN ŞARTLARI

ZEKÂTIN NİYETİ

ZEKÂTLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

FİTRE ZEKÂTI (FITIR SADAKASI)

FİTRE ZEKÂTININ VERİLECEĞİ YERLER

FİTRE ZEKÂTIYLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

HAC HÜKÜMLERİ

MARUFU EMRETMEK VE MÜNKERDEN NEHYETMEK HÜKÜMLERİ

ALIŞ VERİŞ HÜKÜMLERi

MÜSTEHAP ALIŞ VERİŞLER

MEKRUH ALIŞ VERİŞLER

HARAM OLAN ALIŞ VERİŞLER

SATICI İLE ALICIDA ARANAN ŞARTLAR

SATILAN MAL İLE BEDELİNDE ARANAN ŞARTLAR

ALIM SATIM AKDİ

MEYVELERİN ALIM SATIMI

PEŞİN VE VERESİYE ALIŞ VERİŞ

SELEf SATIŞI

SELEF MUAMELESİNİN HÜKÜMLERİ

ALTIN VE GÜMÜŞÜ ALTINVE GÜMÜŞE SATMAK

AKDİ FESHEDEBİLME DURUMLARI

ALIŞ VERİŞLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

ŞİRKET (ORTAKLIK) HÜKÜMLERİ

SULH (ANLAŞMA) HÜKÜMLERİ

KİRA HÜKÜMLERİ

KİRAYA VERİLEN MALIN ŞARTLARI

CUALE (ÖDÜL KOYMA) HÜKÜMLERİ

MUZÂRAA ( EKİM ÜZERİNE ANLAŞMA) HÜKÜMLERİ

MUSAKAT (SULAMA ÜZERİNE) VE  MUĞARESE HÜKÜMLERİ

KENDİ MALINDA TASARRUF HAKKI OLMAYANLAR

VEKÂLET HÜKÜMLERİ

BORÇ HÜKÜMLERİ

HAVALE HÜKÜMLERİ

REHİN (İPOTEK) HÜKÜMLERİ

ZAMANET HÜKÜMLERİ

KEFALET HÜKÜMLERİ

VEDİA ( EMANET) HÜKÜMLERİ

ARİYET (ÖDÜNÇ ALIP VERME) HÜKÜMLERİ

NİKÂH (EVLİLİK) HÜKÜMLERİ

AKİD HÜKÜMLERİ

AKDİN OKUNUŞU

AKDİN ŞARTLARI

AKDİ BOZMA HAKKI VEREN KUSURLAR

EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR

DAİMİ AKDİN HÜKÜMLERİ

MUT’A NİKÂHI

BAKMA HÜKÜMLERİ

EVLİLİKLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

SÜT VERME HÜKÜMLERİ

MAHREM OLMAYA SEBEP OLAN SÜT VERMENİN ŞARTLARI

EMZİRME (SÜT VERME) ADABI

SÜT VERMEKLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

TALÂK HÜKÜMLERİ

TALÂK İDDETİ

KOCASI ÖLEN KADININ İDDETİ

RİC’İ VE BAİN TALÂK HÜKÜMLERİ

RÜCU ETME HÜKÜMLERİ

HUL-İ TALÂK

MÜBARAT TALÂKI

TALÂKLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

GASP HÜKÜMLERİ

BULUNAN MALIN HÜKÜMLERİ

HAYVAN KESME VE AVLANMA HÜKÜMLERİ

HAYVAN KESME USÜLÜ

HAYVAN KESMENİN ŞARTLARI

DEVENİN KESİMİ

HAYVAN KESERKEN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

HAYVAN KESERKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER

AVLANMA HÜKÜMLERİ

AV KÖPEĞİYLE AVLANMAK

BALIK VE ÇEKİRGE AVLAMAK

YENİLECEK VE İÇİLECEKLERİN  HÜKÜMLERİ

YEMEK YERKEN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

YEMEK YERKEN MEKRUH SAYILAN DURUMLAR

SU İÇME ADABI

SU İÇERKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER

NEZİR (ADAK) VE AHD HÜKÜMLERİ

nezretmekle ilgili hükümler

ahdetmekle ilgili hükümler

YEMİN ETME HÜKÜMLERİ

VAKIF HÜKÜMLERİ

VASİYET HÜKÜMLERİ

MİRAS HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ DERECEDEN MİRAS ALANLAR

İKİNCİ DERECEDEN MİRAS ALANLAR

ÜÇÜNCÜ DERECEDEN MİRAS ALANLAR

KARI VE KOCANIN MİRASI

MİRASLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

ilmihâle ait tamamlayıcı konular

mevduat hesabı ve borç alma ile ilgili diğer hükümler

KREDİLER

YED’İ EMİN

VAZGEÇİLMİŞ MALLARIN SATIŞI

BANKA KEFALETİ

HİSSE SATIŞLARI

TAHVİL SENETLERİ SATIŞI

İÇ VE DIŞ HAVALELER

BANKA ÖDÜLLERİ

SENET ULAŞTIRMA

DÖVİZ ALIM SATIMI

HESABINDAN FAZLA ALMAK

ÇEK-SENET KIRDIRMA

BANKADA ÇALIŞMA

SİGORTA ANLAŞMASI

HAVA PARASI

OTOPSİ HÜKÜMLERİ

ORGAN NAKLİ HÜKÜMLERİ

SUNİ DÖLLENME

NÜFUS PLANLAMASI HÜKÜMLERİ

DEVLETİN YAPTIĞI CADDELERİN HÜKÜMLERİ

NAMAZ VE ORUÇ HAKKINDA BAZI HÜKÜMLER

ŞANS BİLETLERİ

TERİMLER SÖZLÜĞÜ