MEKTUPLAR

Mektupların Kaynakları

  1. Mektup .…    337

-Ahdini bozanları ifşa etmek

-Küfe halkını cihada teşvik etmek

 

 2.Mektup .…    338

-Cihattan dönen mücahitlere teşekkür

 

 3.Mektup ..       338

-Valilerin ihanetine karşı tavır

-Dünyanın değersizliği hususunda uyarı

-Geçmiştekilerden ibret almanın gereği

 

 4.Mektup .…    339

-Çalışan güçleri seçme metodu

 

 5.Mektup .        340

-Beytülmalı uygunsuz kullanma hususunda uyarı

 

 6. Mektup .. 340

-Hz. Ali’nin hükümetinin meşru oluşunun sebepleri

-Muaviye'nin iddia ve söylentilerine cevap

 

 7. Mektup .. 341

-Muaviye'nin gizli yüzünü ifşa etmek

-Söylentilere cevap

 

 8. Mektup .….          341

-Muaviye'yi biate zorlamak

 

 9. Mektup .….          342

-Kureyş'in düşmanlıklarını ifşa etmek ve Peygamber'in (s.a.a) direnişi

-Muaviye'nin yalancı iddialarını ifşa etmek

 

 10.Mektup .…  343

-Muaviye'nin gizli çehresini ifşa etmek

-Muaviye’nin askeri tehditlerine cevap

-Muaviye’nin yalan yere kan davasında bulunmasına cevap

 

 11.Mektup ..    344

-Ordunun hareketinde gerekli taktikler

-Bozguncuların özellikleri

 

 12.Mektup ...   345

-Öncü birlikler için askeri taktikler

-Ordunun düşman karşısında mevzilenme metodu

 

 13.Mektup ..    345

-Ordu kademelerine riayet

 

 14.Mektup .…       346

-Savaşı başlatan taraf olmak gerektiği hususunda uyarı

-Savaştan sonra askeri ahlak

 

 15.Mektup .      346

-Savaşta dua

 

  16.Mektup ..     347

-Askeri taktikleri öğrenmek
 

 17.Mektup .      347

-Beni Ümeyye’nin gerçek yüzünü ifşa etmek

-Ehl-i Beyt’in   (a.s)   faziletleri ve özellikleri

 

 

 

 18.Mektup ..     348

-Basra olayları hakkında uyarı

-Temim oğulları kabilesinin özellikleri

-İdari ahlak

 

19.Mektup .      349

-Halka kötü davranma hususunda uyarı

-İdari ve toplumsal ahlaka riayet

 

 20.Mektup .….        349

-Beyt'ül-Mala ihanet hususunda uyarı

 

 21.Mektup .….        350

-Ilımlı olma hususunda tavsiyeler

 

 22.Mektup .….         350

-Ahirete yöneliş hususunda tavsiyeler

 

 23.Mektup .….        351

-Hz. Ali'nin son vasiyeti

-Ahlaki değerler hususunda tavsiyeler

 

 24.Mektup .….         351

-Şahsi mallar hakkında iktisadi vasiyetler

-Malları harcamada ılımlı olma tavsiyeleri

-Ağaç ve bağları koruma hususunda tavsiyeler

 

 25.Mektup .      352

-Ekonomiden sorumlu kimselerin toplumsal ahlakı

-Beyt'ül-Malı biriktirme metodu

-Hayvanların hakkını koruma

 

 26.Mektup .…  354

-Vergi toplayan kimselerin ahlakı

-Emanete riayetin gereği

 

 27.Mektup .      355

-Yöneticilerin toplumsal ahlakı

-Takva sahipleri

 

 28.Mektup .….        357

-Muaviye'nin yalancı iddialarını ifşa etmek

-Haşim oğullarının faziletleri ve üstünlükleri

-Haşim oğullarının üstünlüğü ve Ümeyyeoğullarının rüsva oluşu

-Mü’minlerin Emiri Hz. Ali'nin (a.s) mazlumiyeti

-Askeri tehditlere cevap

 

 29.Mektup ..    361    

-Basra halkını uyarmak

 

 30.Mektup .…  362

-Muaviye’yi uyarmak ve öğüt vermek

 

 31.Mektup ..    362

-İnsan ve olaylar

-Kendini yetiştirme aşamaları

-Toplumsal ahlak

-Çocuk terbiyesine özen göstermek

-Çocuk terbiye etme metodu

-Maneviyata teveccüh etmenin gereği

-Ahirete yönelişin gereği

-Toplumsal ilişkilerin ölçüsü

-Azık hazırlamanın telaşı

-ilahi rahmetin nişaneleri

-Duanın icabet oluşunun şartları

-Ölümü hatırlamanın zarureti

-Dünyaya tapanları tanımak

-Ahirete yöneliş ve ahlaki değerlere riayetin gereği

-Dostların hakkına riayetin gereği

-Ahlaki değerlere teveccühün gereği

-Kadının konumu ve takva kültürü
 

 

  32.Mektup ..    375

-Muaviye'nin sömürü siyasetini ifşa etmek

 

 33.Mektup ..     375

-Dejenere olmuş Şamlıların nitelikleri

-Mekke valisine gerekli emirler

 

34.Mektup .….        376

-Azledilmiş valinin gönlünü alma metodu

-Malik-i Eşter'in nitelikleri

 

 35.Mektup .      376

-Muhammed b. Ebubekir'in özellikleri

-Kufelileri kınama ve Mısır’ın düşüş nedenleri

 

 36.Mektup ..     377

-Hz. Ali'nin (a.s) savaşa hazırlığı

-Savaşta takınılan kesin tavrın ilanı

 

 37.Mektup ..    378

-Muaviye'nin yalancı iddialarını ifşa etmek

 

 38.Mektup ..    379

-Mısır'ın siyası durumunun izahı

-Malik-i Eşter'in özellikleri

 

 39. Mektup .     379

-Amr b. As'ın gerçek yüzünü ifşa etmek

 

 40. Mektup .     380

-Bir valiyi kınama

 

 41.Mektup ..    380

-Hain bir yöneticiyi kınama

-Beytülmalden kötü istifade etmeyi kınama

-Hainlere karşı kesin tavır

 

 42. Mektup ..    382

-Atama ve işten almalarda gönül alma metodu

 

 43. Mektup .     383

-Beytülmali harcamada sıkı tutma

-Hain bir yönetici tembih etme metodu

 

 44. Mektup .     383

-Muaviye’nin komploları altında Ziyad'ı uyarma

-Ebu Süfyan’ın iddialarını reddetmek

    

 45. Mektup .     384

-Yöneticilerin sade yaşamaları gerektiği

-Hz. Ali ve sade yaşama örneği

-Hz. Ali'nin özellikleri

-Hz. Ali ve dünya

-Hz. Ali ve dünyaya tapanlar

-Kurtuluşa erenlerin nitelikleri

 

 46. Mektup .…         388

-Valinin sorumlulukları

-Yöneticilik ahlakı

 

 47. Mektup .     388

-Ahlaki değerleri tavsiye etmek

-Ebedi öğütler

-Kısasta adalete riayeti tavsiye etmek

48. Mektup ..   390

-İnsanın rüsva oluş nedenleri

-Muaviye'ye öğütler

 

 49. Mektup .    390

-Muaviye’yi dünyaya tapmaktan sakındırma

 

  50. Mektup .    391

-Gururdan sakınmak

-Önder ve askerlerin sorumlulukları

 

 51. Mektup .    392

-Beytülmali toplamanın değeri

-Ekonomi yöneticilerinin ahlakı  

                                           

 52. Mektup ..   393

-Beş namazın vakitleri

 

 53.Mektup ..    393

-Kendini yetiştirmenin zarureti

-Önderlik ahlakı

-Gurur ve kendini beğenmekten sakınmak

-Hakçılık ve halkçılık

-Sırrı saklamanın gereği

-Meşveretin gerçek yeri

-Eski bozuk devletlerin yöneticilerinden sakınmak

-Önderlerin toplumsal ilişkileri

-Güzel sünnetleri korumanın gereği

-Çeşitli toplumsal sınıfları tanıma

-Askerlerin değerli sıfatları

-Askeri komutanlar tayin etmede göz önünde bulundurulması gereken nitelikler

-Hâkim ve kadıların nitelikleri

-Yöneticilerin işlerini kontrol etmek

-Beytülmal ve vergi işlerini dikkatlice kontrol etmek

-Ülkeyi kalkındırma ilkesi

-Devletin kâtip ve yazarlarının nitelikleri

-Pazar ve tacirleri dikkatlice kontrol etmek

-Yoksulların hayatını göz önünde bulundurmak

-Muhtaç insanlara bizzat yardımcı olmak

-Önderlerin özgün ahlakı

-İnsanlardan kaçmaktan sakınmak

-Yakınlara ayrıcalık tanımaktan sakınmak

-Düşmanlara davranış metodu

-Uyarılar

-Zaruri emirler

 

 54.Mektup ..    410

-Halkın Hz. Ali’ye biatinin nitelikleri

-Talha ve Zübeyr’in iddialarına cevap

 

 55.Mektup ..    411

-İmtihanların felsefesi

-Düşmana öğüt vermek

 

 56.Mektup ..     412

-Komutanlık ahlakı

 

 57.Mektup ..     412

-İnsanları cihad için seferber etme metodu

 

 58.Mektup ..     413

-Vahdet sebepleri

-Müslümanlar arasında savaşın ortaya çıkış sebepleri

 

59.Mektup .…  414

-Heva ve heveslerine uymaktan sakınmak

-Dünyaya karşı davranış metodu

 

 60.Mektup .      414

-Orduyu harekete geçirme metodu

-Halk ve orduyu uygunsuzluklardan alıkoyma metodu

 

 61.Mektup ..     415

-Yenilgiye uğrayan komutanı kınama

 

 

  62.Mektup ..     416

-Fitnelerin çıkış sebebi

-Hz. Ali'nin (a.s)'in mazlumiyeti

-Hz. Ali’nin cesaret ve düşmanı tanıması

-Cihad ve savaşın sebepleri

 

 63.Mektup ..     417

-Ebu Musa’yı fitne çıkarmaktan sakındırmak

-Ebu Musa'yı uyarmak ve ona tüm özür yollarını kapamak

 

 64.Mektup ..     418

-Ümeyye Oğulları ve Haşim Oğulları arasındaki ihtilafın sebepleri

-Muaviye’nin askeri tehditlerine cevap

-Savaşlarda kahramanlıkları hatırlama

 

 65.Mektup ...   419

-Muaviye’nin sapış nedenleri ifşa etmek

-Muaviye’nin yalan iddialarına cevap

 

 66.Mektup ..     420

-Gerçekleri görmenin gereği

 

 67.Mektup .      421

-Hacılara hizmet etmenin gereği

-Hacıların ihtiyaçlarını giderme hususunda tavsiyeler

 

 68.Mektup ..     421

-Dünyaya karşı davranış metodu

 

 69.Mektup ..     422

-Devlet yöneticilerin ahlakı

-Mü’minlerin niteliği

-İyilikler hususunda nefsi terbiye etme metodu

 

 70.Mektup .…  423

-Kaçanlara davranış biçimi

-Düşmanları tanımanın gereği

 

 71.Mektup ..    424

-Bir valiyi azletme sebepleri

-İktisadi yolsuzlukları kınama

 

 72.Mektup ..    425

-İnsan ve ilahi takdir
 

 73.Mektup ..     425

-Muaviye’nin yalancı yüzünü ifşa etmek

 

 74.Mektup ..    425

-Müslümanların barış ve uzlaşma ilkeleri

 

 75.Mektup ..     426

-Muaviye'ye itaat etme emri

 

 76. Mektup .     427

-Komutanlık ahlakı

 

 77. Mektup ..    427

-Müslüman muhalifler ile konuşma metodu

 

 78. Mektup ..    427

-Toplumun çöküş nedenleri

-Birliği sağlama hususunda çaba harcama

 

 79. Mektup .     428

-Milletlerin yok oluş nedenleri