Nehc'ül-Belağa

İmam Ali (a.s)'ın Hutbeleri,

Mektupları

Ve

Hikmetli Sözleri

 

SEYYİD RAZİ

  

Çeviri:

Kadri ÇELİK

www.KadriCelik.com

 

Tahkik:

Seyyid Ali Hüseyni BUHTÎ

 

Programlama:

www.IslamKutuphanesi.com

"Mü'minlerin Kütüphanesi..."

 Üye olarak bizi destekleyin...

msn: islamkutuphanesi@hotmail.com

 

Teşekkür:
Bu "Şaheser"in kütüphaneye kazandırılmasında,
büyük emeği geçen, 
Muhammed Kardeşimizden Allah razı olsun.
 

Dualarınızda bizleri unutmayın

 

Ferec Yayınları

 

HUTBELER 

Hutbelerin Kaynakları

 

1. Hutbe..s.35

-Allah'ın zatını tanıma hususunda insanın acziyeti

-Din ve Allah'ı tanıma

-Âlemin yaratılışı

-Peygamberlerin gönderiliş felsefesi

-Son peygamberin gönderiliş felsefesi

-İlahi peygamberlerden sonra imametin gerekliliği

-İslam hükümleri ve Kur'an'ın özellikleri

-Haccın felsefesi ve etkileri

 

 2.Hutbe ..42

-İslam Peygamberinin (s.a.a) özellikleri -Cahiliye asrını tanıma

-Ehl-i Beyt'in özellikleri

-Al-i Muhammed'in konumu

 

 3. Hutbe .44

-Hilafet konusu

-Halkın Emir'ül Mü’minin'e biati

-Toplumsal sorumluluklar

 

 4. Hutbe .47

-Peygamberin Ehl-i Beyt’inin özellikleri

-İmam Ali'nin (a.s) özellikleri

 

5.Hutbe .48

-Fitnelerden korunmanın yolları

-İmam Ali'nin (a.s) sessiz kalmasının felsefesi

 

6.Hutbe .… 49

-Hz. Ali'nin (a.s) mazlumiyeti ve bilinci

 

7. Hutbe . 49

-Şeytana uyardan tanıma

 

8.Hutbe .50

-Zübeyr'in sözünde durmaması

 

9.Hutbe . 50

-Talha ve Zübeyr'i tanımak

 

10. Hutbe .… 50

-İmam’ın Cemel ashabına karşı koyma hususundaki bilinci
 

11.Hutbe .     51

-Askeri eğitim

 

12.Hutbe .… 51

-Gelecek neslin geçmiş neslin sevabına ortak oluşu      

 

13.Hutbe .… 51

-Toplumun çöküş nedenleri

-Basra’nın önemli değişiklikler geçireceği hususundaki öngörüler

 

14.Hutbe .… 52

-İnsan üzerindeki ekolojik etkiler

 

15.Hutbe .… 53

-İmam'ın ekonomik siyaseti

 

16.Hutbe .… 53

-Devlet siyasetinin ilanı

-İmam'ın ahlaki faziletleri

-Takvanın zarureti ve insanların şaşkınlığı

 

17.Hutbe ..           55

-İnsanların en kötüsünü tanıma

-Yalancı hüküm iddiacılarının psikolojisi

-Kur'an'ın terk edilişini şikâyet etmek

 

18.Hutbe .     57

-Kendi görüşüyle amel edenleri kınama

-İslami vahdetin temelleri

-Din ve Kur’an’ın kemali ve kapsamlılığı

 

19.Hutbe ..    58

-Eş’as b. Kays’ın yerilmiş tarihi geçmişi

 

20.Hutbe ..    59

-Ölümden sonraki sırların gizli kalış nedenleri

-Gerçekleri tanıma yolları

 

21.Hutbe ..    60

-Kurtuluş Yolları

 

22.Hutbe .    60

-İmam ve Ahdini Bozanları Tanıma

-İmam'ın cesaret ve şahadet aşkı

 

23.Hutbe .    61

-Nimetlerin çeşitli kabiliyetler ile uygunluğu

-Akrabalar ile yardımlaşmanın gereği

-Akrabalara yardımın gereği

 

24.Hutbe .… 63

-Cihad için hazırlığın gerekliliği

 

25.Hutbe .     63

-Milletlerin yenilgi sebepleri

 

26.Hutbe .     65

-Cahiliye kültürünü tanımak

-İmam'ın yalnızlığı ve mazlumluğu

-Amr b. As’ı tanıma ve askeri hazırlığın zarureti

 

27.Hutbe .…   66

-Allah yolunda cihadın değeri

-Küfe ehlinin itaatsizliğini kınama ve savaşa davet

-İmam'ın mazlumiyeti ve Kufe ehlinin yenilgi sebepleri

 

28. Hutbe .…  68

-Dünyayı Tanıma

-Tövbe ve Ahirete yönelmenin zarureti

 

29. Hutbe .…  70

-Küfe Ehlinin yenilgi ve kınanma sebepleri

 

30. Hutbe .   71

-Düşman söylentilerine cevap

 

31. Hutbe .…  71

-Talha ve Zübeyr'in psikolojisi

 

32. Hutbe .…            72

-İslam Ümmetinin irtica seyrinin sebepleri

-İnsanların sınıflandırılması

-Dejenere olmuş toplumda iyilerin nitelikleri

 

33. Hutbe .…  74

-Peygamberin (s.a.a) bi'setinin etkileri

-İmam Ali'nin (a.s) ahlaki ve askeri özellikleri

 

34. Hutbe .…  74

-Küfe Ehlinin geri kalış nedenleri

-Halk ve rehberlik makamının karşılıklı hakları

 

35. Hutbe .     75

-Allah'ı övmenin zarureti

-Küfe Ehlinin yenilgi sebebi

 

 

36. Hutbe .… 77

-Haricilere doğru yolu gösterme

-Nehrevan ehlinin (Haricilerin) psikolojisi

 

37. Hutbe ... 78

-İmam Ali’nin (a.s) fazilet ve üstünlükleri

-Hilafetten el çekme ve sessiz kalmasının sebepleri

 

38. Hutbe ....            79

-Şüpheleri tanımanın zarureti

 

39. Hutbe .…  79

-Küfe Ehlinin yenilgi ve yok oluş nedenleri

-Küfe ehlini kınama

 

40.Hutbe .… 80

-Devletin zarureti

-Devletin etkileri

 

41.Hutbe .… 81

-Hile ve kurnazlıktan sakınmak

-Tevhidi siyaset

 

42.Hutbe .… 82

-En korkunç arzular

-Dünyayı tanıma ve ahirete yöneliş

 

43.Hutbe .… 83

-Düşmanla karşılaşırken gerçekçi olmak

 

44.Hutbe .… 84

-Maskala'nın kaçışına üzülmek

 

45.Hutbe .… 84

-Allah'ı övmenin zarureti

-Dünyaya karşı davranış metodu

 

46.Hutbe .… 85

-Yolculuk duası

 

47.Hutbe .… 85

-Kufe’nin geleceği ile ilgili ön görüler

 

48.Hutbe .… 86

-Askeri hazırlığın zarureti

 

49.Hutbe ..... 86

-Allah'ı tanıma

 

 50.Hutbe .… 87

-Fitnelerin çıkış sebepleri

-Hak ve batılı tanıtma metodu

 

51.Hutbe .… 87

-Fırat suyunu ele geçirme emri

 

52.Hutbe .… 88

-Dünyanın tanımı

-Allah'ın nimetlerinin yüceliği

 

53.Hutbe .… 89

-Kurbanlık hayvanın nitelikleri

 

 54. Hutbe .... 89

-Biat günü insanların aşk haleti

 

 55.Hutbe .… 90

-Şam ehli ile savaşa başlamayı durdurmanın sebepleri

-Savaşta bir idealin yeri

 

 56.Hutbe .…   90

-İslami cihat ve zaferin nitelikleri

 

 57.Hutbe .… 91

-Muaviye'nin sultacılık ve zalimlik haberi

 

 58.Hutbe .… 92

-Haricilerin acı geleceğini haber vermek

 

 59.Hutbe .… 92

-Haricilerin nerede öldürüleceğini bildirmek

 

 60.Hutbe .… 93

-Haricilerin sapık düşüncesinin devam ettiğini bildirmek

 

 61.Hutbe .… 93

-Haricileri öldürmeyi nehy etmek

 

 62.Hutbe .…   94

-Hz. Ali'nin öldürüleceği tehdidine karşı takındığı tavır

 

 63.Hutbe .… 94

-Dünyaya davranış metodu

-Ahirete yöneliş

 

 64.Hutbe .… 95

-Takva ve ahirete yöneliş

-İdeal sahibi olmak ve dünyayı tanımak

-Salih amele yönelişin zarureti

 

 65.Hutbe ....  96

-Allah'ı tanımak

 

 66.Hutbe .… 97

-Bireysel savaş eğitimi

 

 67.Hutbe .… 98

-İmamet ile ilgili Kureyş ve Ensar'ın ortaya koyduğu delilleri reddetmek

 

 68.Hutbe ....  98

-Haşim b. Utbe’nin yöneticilik özellikleri

-Muhammed b. Ebu Bekir'i övmek

 

 69.Hutbe ....  99

-Küfe Ehlini kınama sebepleri

 

 70.Hutbe .…  100

-Peygambere arz edilen şikâyetler

 

 71.Hutbe ..  101

-Söylentilere cevaplar

-İmam'ın (a.s) ahlaki ve manevi özellikleri

 

 72.Hutbe ..…  102

-İslam Peygamberinin (s.a.a) özellikleri

-Peygamber (s.a.a) için dua etmek

 

 73.Hutbe .…… 103

-Mervan oğullarından dört fasit idarecinin hükümeti hakkında gaybi haber

 

74.Hutbe .…  104

-İmam Ali'nin (a.s) kendini tanıtımı

 

 75. Hutbe .…  104

-İmam’ın iftiralar karşısında kendini savunması

 

 76. Hutbe .. 105

-Takva sahibi kulun nitelikleri

 

 77.Hutbe .... 106

-Beni Umeyye zorbalarına uyarı

 

 78.Hutbe ..  106

-Hz. Ali'nin duası

 

 79.Hutbe ... 106

-Allah’tan gayrisine yönelmekten sakınmak

-Astroloji ilminin değeri

 

 80.Hutbe ... 107

-Erkek ve kadınlar arasındaki farklılığın açıklanması

-Aile idaresi

 

 81.Hutbe ...  108

-Züht ve zahitliğin anlamı
 

 82. Hutbe .… 108

-Dünyayı tanımak

 

 83. Hutbe .… 109

-Allah'ın sıfatlarını tanımak

-Takvayı tavsiye

-Dünyayı tanıma

-Kıyametin niteliği

-Allah'ın salih kullarının halleri

-Takvanın eğitici örnekleri

-Tanıma ve ibret almanın yolları

-Ölümden ibret almak

-Takva örneklerini tanımak

-Şeytanın düşmanlığı hakkındaki uyarı

-İnsan yaratılışının ilginçlikleri

-Ölümden ve sonraki aşamalarından ibret almak

-Geçmişlerin tarihinden ibret almak

-Tövbe ve fırsatlardan istifade etmenin zarureti

 

84. Hutbe .. 116

-Amr b. As'ın psikolojisi

-İmam Ali'nin (a.s) özellikleri

 

 85. Hutbe .…  117

-Allah'ı tanımak

-öğüt almanın zarureti

-Cennetin niteliği

 

 86. Hutbe .…  117

-İlahi ilim

-Değerli öğütler

-Ahlaki değerleri hatırlatma

-Değer karşıtlarını tanıtma

 

 87. Hutbe .… 119

-Allah'ın en iyi kulunun niteliği

-İnsanın en çirkin niteliği

-Peygamber'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inin makamını tanıtmak

-İmam Ali'nin (a.s) özellikleri

-Beni     Ümeyye'nin   geleceği hakkındaki gaybi haberler

 

 88.Hutbe .…   121

-İnsanların helak oluş nedenleri

 

 89.Hutbe ..  122

-Peygamber'in (s.a.a) bi'set yıllarının niteliği

-Cahiliyye günlerinden ibret almak

 

 90.Hutbe .…  123

-Allah’ın yaratılış âlemindeki nişaneleri

-Hikmetli öğütler

 

 91.Hutbe .…  124

-Allah'ı tanımak

-Allah'ın Kuran'daki sıfatları

-Tanımanın yalancı metotlarını reddetmek

-Allah’ın varlıkları yaratışındaki niteliği, göklerin yaratılış niteliği

-Meleklerin özellikleri

-Meleklerin ahlaki kötülüklerden temiz oluşu

-Yeryüzünün yaratılış niteliği

-Yeryüzünde Atmosferik oluşumların etkisi

-Yeryüzünün güzellikleri

-Âdem’in ilk yaşam öyküsü

-Hayat için gerekli şeylerin yaratılışı

-Allah'ın ilminin tanımı

-Hz. Ali'nin (a.s) duası

 

 92.Hutbe .... 135

-Hilafeti     kabul     etmeyişinin sebepleri

 

 93.Hutbe .…   135

-İmam Ali'nin (a.s) ilmi ve siyasi özellikleri

-Gelecekteki fitneleri haber vermek

-Ümeyyeoğullarının çıkaracağı fitneleri haber vermek

-Ümeyyeoğullarının acı akıbeti

 

 94.Hutbe.…… 137

-Allah-u Teâlâ’nın vasfı

-Semavi peygamberin vasfı

-İslam Peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin vasfı

-Ebedi öğütler

 

 95.Hutbe .…    138

-Cahiliyye döneminin niteliği

-Peygamberin (s.a.a) tebliğ niteliği

 

 96.Hutbe ... 138

-Allah'ı tanımak

-Peygamber'in (s.a.a) nitelikleri

 

 97.Hutbe ... 139

-Küfelilerin yenilgi sebepleri ve Hz. Ali'nin (a.s) mazlumiyeti
-Şam'lıların Kufe'lilerden farklılıkları

-Kufe’liler ve değerlerin dejenere oluşu

-Ehl-i Beyt'e itaatin zarureti

-Peygamber'in (s.a.a)'in ashabının niteliği

 

 98.Hutbe .…  141

-Ümeyyeoğulları zulmünün her yeri saracağını haber vermek

 

 99.Hutbe .…  142

-Dünyaya yönelişten sakınmak

-Geçmiştekilerden ibret almanın gereği

-Ölümü hatırlama ve Allah'tan yardım dilemenin gereği

 

 

 

 100.Hutbe .… 143

-Allah'ı tanımak

-Peygamber'in (s.a.a) ahlaki özellikleri

-Hz. Mehdi'nin (a.f.) zuhuruna kadar İmamlar'ın imametinin devam etmesi

 

 101.Hutbe .… 144

-Allah'ı tanımak

-Muhaliflere doğru yolu göstermek

 

 102.Hutbe ..   145

-Kıyamet gününün niteliği

-Basra’nın kanlı geleceğini ve mücahitlerin savaşını haber vermek

 

 103.   Hutbe ..  146

-Dünyaya karşı davranış metodu –

-Âlimin değeri ve cahilin değersizliği

-Gelecekteki  zor  olaylarda müminin niteliği

 

 104.   Hutbe ..   147

-Cahiliyye döneminin niteliği

-Bisetin nitelikleri

 

105.   Hutbe ..   148

-Peygamberin (s.a.a) özellikleri

-İslam toplumunda imamın görevleri

 

 106.   Hutbe .. 150

-İslam’ın nitelikleri

-Peygamber (s.a.a) için dua

-Peygamberin (s.a.a) bisetinin etkileri

-Ümmetin irtica seyrinin ve çöküşünün sebepleri

 

 107.   Hutbe ..  151

-Hz. Ali’nin (a.s) Sıffin'de savaşan dostlarının niteliği

 

 108.   Hutbe ..  152

-Allah'ı tanımak

-İslam Peygamberinin (s.a.a) niteliği

-Beni Ümeyye’nin fesat ve katliamlarını haber verme

-Ümeyyeoğulları devleti zamanında değerlerin dejenere olacağı haberi

  

 109.   Hutbe ..154

-Allah'ın kudretinin nitelikleri

-Allah’ın nimetleri ve kötü istifadeler

-Yalancı aşk ve bağlılık tehlikesi

-Ölümün niteliği

-Yeniden dirilişin niteliği

-Peygamberin (s.a.a) takva ve zühd niteliği

-Ehli Beytin (a.s) özellikleri

 

 110.Hutbe .  158

-Bazı temel inançların etkileri

-Kur'an öğretilerinin değeri

 

 111.Hutbe . 159

-Dünyaya tapma konusunda uyarı

-Dünyanın gerçeğini tanıma

-Dünyaya karşı davranış metodu

-Geçmiştekilerden ibret almak

-Haram dünyadan sakınmak

-Yok olmuş güçlülerden ibret almak

 

 112.Hutbe .  162

-İnsanın melekleri derketmekten aciz oluşu

 

 113.Hutbe .  162

-Dünyayı tanıma ve dünyaya aldanmaktan sakınma

-Dünyaya karşı takınılması gereken tavırlar

-Gaflete dalanları kınama

 

 114.Hutbe .  163

-Allah’ın birliğine şahadet ve hamd etmenin değeri

-Takvaya davet

-Dünyayı tanıma

-Dünya ve ahiret arasındaki ilişkinin doğru değerlendirilmesi

 

 115. Hutbe .…166

-Yağmur duası

-Tövbe yolları

 

 116.Hutbe .   168

-İslam peygamberinin (s.a.a) nitelikleri

-Dostlara öğütler

-Şahadete ulaşan dostların niteliği

-Haccac bin Yusuf’un kan dökücülüğünü haber verme

 

 117.Hutbe .   169

-Bencil insanları kınama

 

 118.Hutbe .. 169

-İyi dostları övme
 

 119.Hutbe .. 169

-Önderlik makamının    sorumlulukları

 

 120.Hutbe .. 170

-Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in nitelikleri

 

 121.Hutbe .. 171

-Kufelilerin yenilgiye uğraması ve hakemlik meselesinin kabulünün nedenleri

-Şehit dostların nitelikleri

-Şeytanın aldatıcılığı konusundaki uyarı

 

 122.Hutbe .. 172

-Kur’anı mızrakların ucuna geçirme siyasetinin ifşa edilmesi

-Peygamberin (s.a.a) cihat ehli dostlarının niteliği

-Şamlılarla savaşmasındaki hedef

 

 123.Hutbe .   174

-Savaşta psikolojik eğitim

 

 124.Hutbe .. 174

-Bireysel savaş tekniklerinin öğrenilmesi

-Bayraktarların şartları

-Askerlerin manevi eğitimi

 

 125.Hutbe .   176

-Hakemiyet olayını kabul ediş nedenleri

-Düşmanlıkları ortadan kaldırmada Kur'an ve sünnetin rolü

 

 126.Hutbe .. 177

-Adalet ve israfın sınırı

 

 127.Hutbe ..  177

-Haricilerin saptırıcı inançlarını ifşa etmek

-Hz. Ali'yi sevmede ifrat ve tefrite düşmekten sakınma

 

128. Hutbe ..  179

-Hz. Ali'nin, Basra'nın geleceği ile ilgili verdiği haberler

-Moğol Türklerinin niteliği

-Gayb ilminin konumu

 

129. Hutbe .…180

-Dejenere olmuş toplumların     niteliği

-Dünyadan ibret almanın gerekliliği

 

 

 130. Hutbe .…  182

-Mücadelede Allah'a yönelme   

 

 131. Hutbe .…182

-İslami hükümetin felsefesi

-İslami önderliğin şartları

 

 132. Hutbe .…  183

-Allah'ı övmek

-Ölümü hatırlamanın gereği

-Amelin zarureti ve dünyaya karşı takınılması gereken tutum    

 

 133. Hutbe ..   184

-Kur'anın özellikleri

-Peygamber'in (s.a.a) özellikleri

-Dünyaya karşı takınılması gereken tutum

-Ebedi öğütler

-İnsanların çöküş nedenleri

 

 134. Hutbe .   186

-Zaferde ilahi yardımların rolü

 

 135. Hutbe ...    186

-Hz. Ali'nin düşmanlarını tanıma

 

 136. Hutbe ..  187

-Hz. Ali'ye halkın biatinin özelliği

 

 137. Hutbe ..    187

-Talha ve Zübeyr'in İddialarını ifşa etmek

 

 138. Hutbe ..   188

-Hz. Mehdi’nin zuhurunu ve hükümet modelini haber verme

-Abdulmelik b. Mervan'ın Kufe'ye kanlı saldırı haberi

 

 139.Hutbe .. 189

-Hz. Ali'nin özellikleri

 

 140.Hutbe ..  189

-İyilerin kötüleri ıslah etmede yardımlaşma gereği

-Başkalarının gıybetini etmekten kaçınmanın gereği

 

 141.Hutbe ...  190

-Dostlukları korumak ve kötülemekten kaçınmak

-Hak ve batılın tanımı

 

 142.Hutbe .   191

-Bağış ve ihsanın yollarını tanımak

 

 143.Hutbe . ..    191

-İnsan ile varlık alemi arasındaki ilişki

-İmtihanların felsefesi

-Yağmur duası

 

 144. Hutbe ...193

-Peygamberlerin gönderiliş felsefesi

-Ehl-i Beyt imamlarının özellikleri

-Sapıkları ve Abdulmelik b. Mervan'ı tanımak

-Ebedi öğütler

 

 145.Hutbe .. 194

-Dünyayı tanımak

-Bidatleri tanıma

 

 146.Hutbe .   195

-İslam ve Müslümanların zafer nedenleri

-Askeri danışmanlıkta gerçekleri görmek

 

 

 

 147. Hutbe .… 196

-Müslümanların acı geleceğinden haber

-Ebedi öğütler

-Kur’an ve Peygamberin  (s.a.a) Ehl-i Beyt'ini tanımak

 

 148. Hutbe .   198

-Talha ve Zübeyr'in psikolojisi

 

 149.Hutbe ..   198

-Ölümü hatırlamanın gereği

-Hz. Ali'nin vasiyetleri

 

 150.Hutbe. .   199

-Hz. Mehdi’nin hükümetinin özellikleri

-Peygamber'den (s.a.a)  sonra insanların kaderi

 

 151.Hutbe ...  201

-Şehadeteynin   (La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah) değeri

-Arapların kanlı geleceğini haber vermek

-Fitnelere karsı koymanın metodu

 

 152.Hutbe .   202

-Allah'ın sıfatlarını tanımak

-Ehl-i Beyt İmamları ve Kur'an'ın azametini tanımak

 

 153.Hutbe ...             204

-Sapıkların ve gafillerin sıfatları

-Gafillerin çaresizliği

-İnsanı yok eden kötü sıfatlar

 

 154.Hutbe.    206

-Ehl-i Beyt imamlarının makamı ve sapıkları kınama

-İmamet ve önderliğin şartları

-Cisim ve ruhun karşılıklı etkileşimleri

 

 155.Hutbe ...    207

-Yaratıcının vasfı

-Yarasanın ilginçlikleri

 

 156.Hutbe ..... 208

-Rehbere itaatin gerekliliği

-İmanın etkileri

-Kur'an-i özellikleri ve değerleri hatırlatma

-Fitneleri ve şehit düşeceğini haber verme ümmetin imtihan edileceği haberi

 

 157.Hutbe .....   210

-Geçmişlerin tarihinden ibret alma

-Takva ve kendini temizlemenin zarureti

-Mezarda yalnızlığı hatırlatma

 

 158.Hutbe ...             212

-Peygamber (s.a.a) ve Kuran'ın değeri

-Ümeyyeoğullarının acı geleceğini haber vermek

 

 159.Hutbe .   213

-Hz. Ali'nin ülkeyi idare tarzı

 

 160.Hutbe .   213

-Allah'ı tanımak

-Allah'a ümit bağlamanın niteliği

-Peygamberlerin hayat tarzına teveccühün gereği

-İslam Peygamberi’nin (s.a.a) hayat tarzı

-Peygamber'in (s.a.a) sünnetine uymanın gereği

 

 161.Hutbe .. 217

-Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in (a.s) niteliği

-Takva ve geçmiştekilerden ibret almanın gereği

-Hilafet konusu

 

 162.Hutbe .. 219

-Muaviye'nin zulümlerini şikâyet

 

 163. Hutbe . 220

-Allah'ı tanımak

-İnsanın yaratılışının ilginçlikleri

 

 164. Hutbe .. 221

-Osman'ı uyarmak

-Adil imam ve zalim önderin yeri

 

 165.Hutbe ... 223

-Kuşların yaratılışının ilginçlikleri

-Tavus kuşunun yaratılışın ilginçlikleri

-Ebedi cennetin özellikleri

 

 166.Hutbe .. 227

-Toplumsal karşılıklı saygınlık

-Milletlerin zafer ve yenilgi sebepleri

 

 167.Hutbe ...    228

-Kur'an'ın özellikleri   

-Müslüman olmanın özellikleri

 

 168. Hutbe .   229

-Hz. Ali’nin ahdini bozanlarla savaşta gerçekçiliği

-İç savaşın sorunları

 

 169. Hutbe ..   230

-Öndere itaatin gereği

-Ahdini bozanların komplosunu ifşa etmek

 

 170. Hutbe ... 231

-Hidayet insanlara yol gösterme metodu

 

 171. Hutbe ...  231

-Ölüm döşeğinde dua

-Savaşta güçleri seferber etme metodu

     

 172. Hutbe ...232

-Şura günündeki mazlumiyetini açıklaması

-Kureyş'i şikâyet

-Ahdini bozanları şikâyet

-Ahdini bozanlarla savaşmasının sebepleri

 

 173. Hutbe .   233

-İslami önderliğin şartları ve özellikleri

-Takvanın zarureti

-Dünyayı tanımanın gereği

 

 174. Hutbe ..  235

-Osman'ın öldürülüşü hakkında söylentilere cevap

 

 175. Hutbe ..   235

-Gafilleri kınamak

-Hz. Ali'nin sonsuz ilimleri

-Hz. Ali'nin özellikleri

 

 176. Hutbe .   236

-İlahı emirlere itaatin gereği

-Kuran'ın özellikleri

-İyi amellere teşvik

-Dili kontrol etmenin gereği

-Bidatlerden sakınmak

-Kur'an öğretileri

-Zulmün çeşitlen

-Kendini temizlemenin gereği

 

 177. Hutbe ..   241

-Hakemiyyetin şartları

 

 178.Hutbe .   241

-Allah'ı tanımak

-Dünyaya karşı takınılması gereken tavır

 

 179.Hutbe .   243

-Allah'ı tanımak

 

 180.Hutbe .   243

-Kufelilerin fikirsel olarak çöküş ve dağılma sebepleri

 

 181.Hutbe ..  244

-Aldatılmış haricileri kınamak

 

 182.Hutbe .   245

-Allah'ı övmek

-Allah'ı tanıma

-Takva ve tarihten ibret alma konusunda tavsiye

-Hz. Mehdi'nin nitelikleri

-Şehit dostları hatırlamak

 

 183.Hutbe ..      249

-Allah'ı tanımak

-Kuran'ın özellikleri

-Takvayı tavsiye etmek

-Kıyameti ve ilahi azabı hatırlamanın gereği

-Dünyadan istifade metodu

 

 184.Hutbe .… 253

-Bir münafığı ifşa etmek

 

 185. Hutbe .………      253

-Allah'ı tanımak

-İslam peygamberinin (s.a.a) özellikleri

-Allah'ı tanıma yolları

-Çekirgenin yaratılış inceliği

-Âlemde Allah'ın nişaneleri

 

 186.Hutbe ..      256

-Allah'ı doğru tanıtma metodu

-Allah’ın yaratılmışların sıfatından yüce oluşu

-Allah'ın kudretini tanımak

-Ahiret ve yeniden yaratılış

 

 187.Hutbe .   261

-Gelecekteki olayları haber vermek

-Rehbere itaatin gereği

 

 188.Hutbe .   261

-Takvayı tavsiye etmek

-Ölümü hatırlamak

-İyiliklerde acele etmenin gereği

 

 189.Hutbe ..  263

-İmanın çeşitleri

-Hicret ve gerçek muhaciri tanımak

-Bazı hadisleri anlamanın zorlukları

-Hz. Ali'nin derin anlayışı

 

 190.Hutbe ... 263

-Şükretmenin gereği

-Takvayı tavsiye etme ve ölümü hatırlatma

-Dünyanın geçici olduğuna teveccüh etmek

-Takva sahiplerin geleceği

-Askeri eğitim

 

 191.Hutbe ...      266

-Allah'ı tanımak

-Takvanın getirdikleri

-Dünyadan sakınmak

-Dünyaya tapanların kısımlan

 

 

 

 192.Hutbe .   268

-Allah'ın yüceliği

-Şeytanın kendini beğenmesini ve tekebbüre kapılmasını kınamak

-Şeytanın düşmanlıkları konusunda uyarı

-Tekebbürden ve cahili ahlaktan sakınmak

-Mütekebbir diktatör önderlerden kaçınmak

-Geçmiştekilerden ibret almanın gereği

-İmtihanların felsefesi

-Hac felsefesi

-Zulümden sakınmak

-İslami ibadetlerin felsefesi

-Güzel ve çirkin tutuculuk

-Milletlerin yenilgi ve zafer nedenleri

-İslam    Peygamberi'nin (s.a.a) getirdikleri

-Kufelilerin çöküşü ve kınanma nedenleri

-Sapıklarla savaşta ciddiyet

-Hz. Ali’nin parlak faziletleri ve cesaret dolu geçmişi

-Kâmil insan örnekleri

 

 193.Hutbe ..      282

-Takva sahiplerinin yüzü

-Takva sahiplerini gecesi

-Takva sahiplerini gündüzü

-Takva sahiplerini nişaneleri

-İnsanın ölümünün yeri
 

 194.Hutbe ..      286

-Risalet zorlukları

-Münafıkların çehresi

-Münafıkların şeytani hedeflerini ifşa etmek

 

 195.Hutbe ...     287

-Allah’ın varlık âlemindeki nişaneleri

-Ahireti hatırlamanın gereği
 

 196.Hutbe ...     289

-Cahiliyyetin nitelikleri

-Dünyaya tapmayı terk etmek ve takvanın gereği

-Amel etmenin gereği

 

197.Hutbe ..      289

-Hz. Ali'nin (a.s) faziletleri

-Peygamberin    (s.a.a)'in vefatından dolayı duyduğu üzüntü

 

 198.Hutbe ..  290

-İlahi ilmi tanımak

-Takvanın değeri

-İslam'ın özellikleri

-Peygamber'in   (s.a.a)   gönderilişi ve cahilliyye zorlukları

-Kuran'ın özellikleri ve değeri

 

 199.Hutbe ...     294

-Namazın öğretileri

-Zekâtın değeri ve getirdikleri

-Emaneti ödemenin sorumluluğu

 

 200.Hutbe ...     295

-Muaviye'nin yalancı siyaseti

 

 201.Hutbe .   296

-Hak yolda yürümenin zarureti

-Günah karşısında genel sorumluluklar
 

 202.Hutbe .   297

-Peygamber (s.a.a) ile dertleşmek

-Sonsuz hüznünü açıklamak

  

 203.Hutbe  ..     298

-Ahirete yönelmenin gereği

-Dünya ve imtihanlar

 

 204.Hutbe ...     298

-Ahiret yolculuğu için hazırlanmak

 

 205.Hutbe  ...    299

-Hz. Ali’nin hükümet işlerindeki ideali

 

 206.Hutbe ...     300

-Düşmana sövmekten sakınmak

-Savaşta ideal sahibi olmak ve dua

 

 207.Hutbe  ..   300

-Emaneti korumanın gereği

 

208.Hutbe .   301

-Kufelileri itaat etmediklerinden dolayı kınamak          

-Allah'ın yolunda yürüyen kimse

 

  209.Hutbe  .………      301

-Dünyadan istifade metodu

-Dünyayı tümüyle terk etme düşüncesine karşı çıkma

 

 210.Hutbe .………       302

-Yaygın hale gelmiş hadislerin çeşitleri

-Hadis ravilerinin çeşitleri

-Peygamberin (s.a.a) arkadaşlarının çeşitleri

 

 211.Hutbe ..     304

-Allah’ın yaratılış âlemindeki nişaneleri

 

 212.Hutbe ..     305

-Şamlılarla savaş için seferber edilmesi

 

 213.Hutbe ...     305

-Allah'ı tanımak

-Peygamberin (s.a.a) özellikleri

 

 214.Hutbe .   306

-Peygamberi tanımak

-İlahi âlimlerin değeri

-Ebedi öğütler

 

 215.Hutbe .  307

-Allah'tan bir şey dilemenin üslubu

 

 216.Hutbe ..  308

-Toplumsal hakları tanımak

-Halk ve önderin karşılıklı hakları

-Halk ve önder arasındaki ilişkileri iyileştirmenin gereği

 

 217.Hutbe .   311

-Kureyş'i şikâyet

 

 218.Hutbe .  312

-Ahdini bozanların ihanetini ifşa etmek

 

 219.Hutbe ...     312

-Ahdini bozanlardan öldürülenlere karşı duyduğu üzüntü

 

 220.Hutbe ...     313

-Allah’ın yolunda yürüyen kimse

 

 221.Hutbe ..      313

-Gaflete dalmaktan sakındırma

-Ölülerin mesajı

-Geçmişlerin haletinden öğüt almak

-Ölüm anının zorlukları

 

 222. Hutbe ..       317

-Allah’ı hatırlamanın değeri ve getirdikleri

-Zikredenlerin ve ariflerin çehresi

 

 223. Hutbe ..       319

-Gurura kapılma hususunda uyarı

 -Nasıl olmak ve yaşamak gerektiği

-İnsan ve kıyamet

 

 224. Hutbe ..…     321

-Hz. Ali ve zulümden sakınma

-Hz. Ali ve toplumsal adalet

 

 225. Hutbe .………      323

-İktisadi sorunlarda Allah’tan yardım dilemek

 

 226. Hutbe .………      323

-Dünyadan ibret almanın gereği

 

 227. Hutbe .………      324

-Allah'tan bir şey dilemenin usulü

 

 228. Hutbe .………      325

-Selman-ı Farisi'nin özellikleri

 

229. Hutbe ..     326

-İnsanların Hz. Ali’ye biatinin özelliği

 

 230. Hutbe .………      326

-Takva ve amelin getirdikleri

-İyiliğe teşvik

-Dünya ve zahitler

 

 231. Hutbe ..     328

-Peygamberin (s.a.a) özellikleri

 

 232. Hutbe .………      328

-Beytülmalde hakkı gözetmek

 

 233. Hutbe .………      329

-Ehl-i Beyt'in (a.s) fesahat ve belagati

-İslam toplumunun çöküş sebepleri

 

 234.Hutbe .………       329

-İnsanlar arasındaki farklılıkların nedenleri

 

 235.Hutbe ..      330

-Peygamber'in (s.a.a) mateminde

 

 236.Hutbe ..      331

-Hicretin zorluklarını hatırlama

 

 237.Hutbe .……331

-İyiliğe teşvik

 

 238.Hutbe ...     332

-Hakemleri seçmeyi kınamak

 

 239.Hutbe ...     333

-Peygamber'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inin faziletleri

 

 240.Hutbe .………       333

-Osman’ın uygunsuz tutumlarını kınamak

 

 241.Hutbe ...     334

-Cihat için teşvik