İmam Rıza (a.s)'dan

Hadis Pınarı
Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh (H. 305-381)


İçindekiler

Muhakkikin Önsözü

Şeyh Saduk’un Ailesi

Doğumu ve Tahsili

Yolculukları

Hadis Öğretimi ve Tartışmaları

Başkalarının Gözünde Şeyh Saduk

Şeyh Saduk’un Rey’de İkâmeti

Vefatı

Başlıca Eserleri

Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)

Birkaç Hatırlatma

Tercüme İşinin Aşamaları

Müellifin Önsözü

1. Bölüm:

HZ. ALİ BİN MÛSA’YA RIZA LAKABININ VERİLMESİNİN SEBEBİ

2. Bölüm:

İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA

3. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUM TARİHİ

4. Bölüm:

İMAM MÛSA BİN CAFER (A.S)'IN OĞLU İMAM RIZA (A.S)'IN İMAMETİ VE VESAYETİ HAKKINDA AÇIK BEYANI

5. Bölüm:

HZ. MÛSA BİN CAFER (A.S)'IN VASİYETİNİN NÜSHASI

6. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN İMAMETİ İLE İLGİLİ NASLAR
7. Bölüm:

İMAM MÛSA BİN CAFER’İN HÂRUN REŞİD VE MÛSA GİBİ MEHDÎ DEVRİNDEKİ BAZI OLAYLAR 

8. Bölüm:

MÛSA BİN CAFER (A.S)'IN VEFATINI DOĞRULAYAN RİVAYETLER

9. Bölüm:

HÂRUN REŞİD'İN, İMAM MÛSA BİN CAFER (A.S)'I ZEHİRLE ŞEHİT ETMESİNDEN SONRA BİR GECEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLU KATLİAM

-----

Yayınevi:

El-Mehdi Hüseyniyesi

35. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’A İSLAM’IN ÖZÜ VE HÜKÜMLERİ HAKKINDA YAZDIKLARI         137

İmam Rıza (a.s)’dan Nakledilen Bazı Rivayetler... 146

36. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN NİŞABUR'A GELMESİ VE ORADA KALDIĞI EV HAKKINDA                153

37. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN MEMUNLA GÖRÜŞMEK ÜZERE NİŞABUR'DAN AYRILIRKEN SÖZLERİ        155

38. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'DAN NADİR HABER.. 159

10. Bölüm:

VAKIFÎLERİN, VAKIFÎ OLMALARININ SEBEBİ

11. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN TEVHİD İLE İLGİLİ HADİSLER

12. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN DİĞER DİN MENSUPLARIYLA MEMUN’UN HUZURUNDA TEVHİD HAKKINDAKİ MÜNAZARASI

13. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN HORASAN KELAM ALİMLERİNDEN SÜLEYMAN MERVEZÎ İLE MEMUN’UN HUZURUNDA TEVHİD HAKKINDA MÜNAZARASI

14. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’UN YANINDA ÇEŞİTLİ DİN VE MEZHEP ALİMLERİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BİR BAŞKA TOPLANTI

15. Bölüm:

PEYGAMBERLERİN MASUMLUĞU KONUSUNDA İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’LA BİR BAŞKA OTURUMU

16. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN ASHAB-I RESS HAKKINDAKİ SÖZLERİ

17 ve 18. bölümlerde Đmam (a.s) Saffat/107 ayeti ve “Bu iki kurbanın evladıyım”
hadisini açıklıyor.

19. Bölüm de Đmamet ile ilgilidir. Ama 20. bölümde konu daha genis ele
alındığından, tekrar olmaması ve okuyucuya sıkıntı vermemesi için zikretmeye
gerek duymadık.
 

 

20. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN MASUM İMAMIN SIFATI, İMAMETİ, FAZİLETİ VE RÜTBESİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

21. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN HZ. FATIMA (A.S)’IN EVLENMESİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ 

22. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN İMAN VE İMANIN TARİFİ

23. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN İTRET VE ÜMMETİN FARKI ÜZERİNE MÜNAZARASI 

24. Bölüm:

BİR ŞAMLININ MÜMİNLERİN EMİRİ HZ. ALİ (A.S)’A SORDUĞU SORULAR 

25. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN ZEYD BİN ALİ HAKKINDA NAKLEDİLENLER 

26. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN DEĞİŞİK KONULARDA NAKLEDİLEN NADİR HADİSLER

27. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN HÂRUT VE MÂRUT HAKKINDA HADİSLER

28. Bölüm:

İMAM RIZA’NIN ÇEŞİTLİ KONULARDA BEYANLARI

29. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN HZ. MUHAMMED (S.A.A)’İN SIFATLARI HAKKINDA BUYURDUKLARI

30: Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'DAN ÇEŞİTLİ KONULARDA NAKLEDİLEN HADİSLER

31. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'DAN NAKLEDİLEN TOPLU HADİSLER....... 9

32. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’DAN AHKÂMIN FELSEFELERİ....... 71

33. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN MUHAMMED BİN SİNAN’A AHKÂMIN FELSEFESİ HAKKINDA CEVAPLARI              93

34. Bölüm:

FAZL BİN ŞÂZAN’IN ZİKRETTİĞİ HÜKÜMLERİN SEBEPLERİ    109

 

39. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN NİŞABUR'DAN TUS'A, ORADAN DA MERV'E GİDİŞİ 161

4O. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN MEMUN'UN VELİAHTLIĞINI KABUL SEBEBİ VE GELİŞEN OLAYLAR           167

41. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN YAĞMUR DUASI.. 185

42. Bölüm:

MEMUN’UN, HALKI İMAM RIZA (A.S)’IN ETRAFINDAN UZAKLAŞTIRMA VE KÜÇÜK DÜŞÜRME ÇABALARI      191

43. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN OKUDUĞU BAZI ŞİİRLER........ 195

44. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN SEÇKİN AHLAK VE İBADETİ. 203

45. Bölüm:

MEMUN’UN İMAMET VE ÜSTÜNLÜK KONULARINDA MUHALİFLERLE TARTIŞARAK İMAM RIZA (A.S)’A YAKLAŞMAK İSTEMESİ........ 211

46. Bölüm:

RIZA (A.S)’DAN, İMAMLAR (A.S)’IN İMAMETLERİ HAKKINDA DELİLLER, GULAT VE TEFVİZ DÜŞÜNCELERİNE REDDİYE... 243

47. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN TESPİTLERİ........... 251

48. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)'IN, ZULMÜNDEN DOLAYI BEKKAR BİN ABDULLAH BİN MUSAB'A BEDDUALARI VE BUNLARIN KABULÜ... 259

49. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN BAĞDAT’I GÖRMEYECEĞİNE DAİR VERDİĞİ HABER          261

50. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN ALİ BERMEKÎ HAKKINDA BEDDUASI VE ONUN GELECEĞİNDEN HABER VERMESİ            263

51. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN HÂRUN'UR-REŞİD İLE AYNI YERDE DEFNEDİLECEĞİNİ HABER VEREN RİVAYETLER        267

52. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN, ZEHİRLE KATLEDİLECEĞİNİ VE HÂRUN'UR-REŞİD’İN YANINA DEFNEDİLECEĞİNİ HABER VERMESİ... 269
 

 

53. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN İMAN EHLİ İLE NİFAK EHLİNİ TANITMASI              271

54. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN BÜTÜN DİLLERİ BİLMESİ....... 273

55. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN HASAN BİN ALİ EL-VEŞŞA’YA SORMAK İSTEDİĞİ MESELELERİ SORMADAN CEVAP VERMESİ      275

56. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN CÂSELİK’İN ARKADAŞI EBU KURRET’İN SORULARINA CEVABI   277

57. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN YAHYA BİN EL-DEHHAK SEMERKANDÎ İLE MEMUN’UN YANINDA İMAMET HAKKINDA KONUŞMASI... 279

58. Bölüm:

İMAM'IN KARDEŞİ ZEYD’İN MEMUN’UN MECLİSİNDE ÖVÜNMESİ VE HAZRETİN, ŞİALARA KARŞI KÖTÜ DAVRANIŞTA BULUNMA KONUSUNDAKİ SÖZLERİ... 281

59. Bölüm:

MEMUN’UN İMAM RIZA (A.S)’I ZEHİRLE ŞEHİT ETMESİNİN SEBEPLERİ             291

60: Bölüm:

İMAM RIZA (A.S), OĞLU EBU CÂFER MUHAMMED BİN ALİ (A.S)’I İMAMET VE VELAYETE TAYİN ETMESİ         293

61-64. BÖLÜMLER.......297

65. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S) HAKKINDA OKUNAN ŞİİRLER.... 299

66. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI...... 303

67. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN KIZKARDEŞİ FATIMA'YI (HZ. MÂSUME) ZİYARET ETMENİN SEVABI HAKKINDA SÖZLERİ             311

68. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’I TUS’TA ZİYARET ETME KONUSU........ 313

Ziyaret Âdâbı... 314

Giriş İzni........... 317

İmam Rıza (a.s)’ın Ziyaretnamesi..... 318

İmam Rıza (a.s)’ın Kısa Ziyaretnamesi........ 322

Camiat’ül-Kebire Ziyareti..... 322

69. Bölüm:

İMAM RIZA (A.S)’IN MEZARINDA GÖRÜLEN MUCİZELER VE DUALARIN KABUL OLMASI          333