HIDAYET ÖNDERLERI 2
İMAM ALİ (AS)

HIDAYET ÖNDERLERI

İMAM ALİ (A.S)

İÇİNDEKİLER

Önsöz

1. BÖLÜM

Birkaç satırda

İMAM ALİ B. EBU TALİB (a.s)

İMAM ALİ B. EBUTALİB'İN (a.s) ŞAHSİYETİNDEN İZLENİMLER

İMAM ALİ'NİN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER

İbadeti ve Takvası

Zühdü

Gururu ve İzzet-i Nefsi

Mertliği

Doğruluğu ve İhlâsı

Cesareti

Adaleti

Tevazusu

Berraklığı

Cömertliği

İlmi

2. BÖLÜM

İMAM ALİ'NİN (a.s) DOĞuMU

Tertemiz Soyu

Saygıdeğer Dedesi

Babası

Annesi

İMAM ALİ'NİN (A.S) HAYATININ AŞAMALARI

BİRİNCİ AŞAMA: DOĞUMDAN HZ. MUHAMMED'İN (s.a.a) PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNE KADAR

Doğumu

Künyeleri ve Lakapları

İmam Ali'nin (a.s) Peygamber Tarafından Hazırlanışı

İKİNCİ AŞAMA: HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNDEN HİCRETE KADAR

Ali (a.s), Resulullah'a (s.a.a) İnananların İlki

HIDAYET ÖNDERLERI

İMAM ALİ (A.S)

İÇİNDEKİLER

Önsöz

1. BÖLÜM

Birkaç satırda

İMAM ALİ B. EBU TALİB (a.s)

İMAM ALİ B. EBUTALİB'İN (a.s) ŞAHSİYETİNDEN İZLENİMLER

İMAM ALİ'NİN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER

İbadeti ve Takvası

Zühdü

Gururu ve İzzet-i Nefsi

Mertliği

Doğruluğu ve İhlâsı

Cesareti

Adaleti

Tevazusu

Berraklığı

Cömertliği

İlmi

2. BÖLÜM

İMAM ALİ'NİN (a.s) DOĞuMU

Tertemiz Soyu

Saygıdeğer Dedesi

Babası

Annesi

İMAM ALİ'NİN (A.S) HAYATININ AŞAMALARI

BİRİNCİ AŞAMA: DOĞUMDAN HZ. MUHAMMED'İN (s.a.a) PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNE KADAR

Doğumu

Künyeleri ve Lakapları

İmam Ali'nin (a.s) Peygamber Tarafından Hazırlanışı

İKİNCİ AŞAMA: HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNDEN HİCRETE KADAR

Ali (a.s), Resulullah'a (s.a.a) İnananların İlki

Namaz Kılanların İlki Ali (a.s)

İslâm'da Kılınan İlk Cemaat Namazı

Risaletin İlânı Sırasında Ali (a.s)

Risaletin İlânından Hicrete Kadar Ali (a.s)

Şi'b-i Ebu Talib'de (Ebu Talib Vadisinde) Ali (a.s)

Peygamber'in (s.a.a) Taif Hicretinde Ali (a.s)

İkinci Akabe Biatinde Ali (a.s)

Resulullah'ın (s.a.a) Medine'ye Hicret Ettiği Gecede Ali (a.s)

Allah'ın Meleklere Karşı Ali'nin (a.s) Bu Tavrını Övgüyle Haber Vermesi

Suikast Gecesinden Sonra Yerine Getirdiği Görevler

İmam Ali'nin (a.s) Hicreti

Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) Yatağında Geceyi Geçirmesinin Anlamı

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: HİCRETTEN HZ. PEYGAMBER'İN (s.a.a) VEFATINA KADAR ALİ (A.S)

1- Ali (a.s) ve Kardeşlik Uygulaması

2- Ali'nin (a.s) Zehra'ya (a.s) Eş Olması

3- Resulullah'ın (s.a.a) Savaşlarında Ali (a.s)

a- Bedir Savaşı'nda Ali (a.s)

b- Uhud Savaşı'nda Ali (a.s)

Uhud Savaşı'ndan Sonra Belirginleşen Tavırlar

c- Hendek Savaşı'nda Ali (a.s)

d- Hudeybiye Barışı'nda[153] Ali (a.s)

e- Hayber Savaşı'nda Ali (a.s)

i- Mekke Fethinde Ali (a.s)[165]

j- Huneyn Savaşı'nda Ali (a.s)[170]

k- Tebûk Savaşı'nda Ali (a.s)[174]

Tevbe Sûresi'nin Tebliği

Ali (a.s) Yemen'de

Peygamber'in (s.a.a) Çalışmasının Doğası

Namaz Kılanların İlki Ali (a.s)

İslâm'da Kılınan İlk Cemaat Namazı

Risaletin İlânı Sırasında Ali (a.s)

Risaletin İlânından Hicrete Kadar Ali (a.s)

Şi'b-i Ebu Talib'de (Ebu Talib Vadisinde) Ali (a.s)

Peygamber'in (s.a.a) Taif Hicretinde Ali (a.s)

İkinci Akabe Biatinde Ali (a.s)

Resulullah'ın (s.a.a) Medine'ye Hicret Ettiği Gecede Ali (a.s)

Allah'ın Meleklere Karşı Ali'nin (a.s) Bu Tavrını Övgüyle Haber Vermesi

Suikast Gecesinden Sonra Yerine Getirdiği Görevler

İmam Ali'nin (a.s) Hicreti

Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) Yatağında Geceyi Geçirmesinin Anlamı

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: HİCRETTEN HZ. PEYGAMBER'İN (s.a.a) VEFATINA KADAR ALİ (A.S)

1- Ali (a.s) ve Kardeşlik Uygulaması

2- Ali'nin (a.s) Zehra'ya (a.s) Eş Olması

3- Resulullah'ın (s.a.a) Savaşlarında Ali (a.s)

a- Bedir Savaşı'nda Ali (a.s)

b- Uhud Savaşı'nda Ali (a.s)

Uhud Savaşı'ndan Sonra Belirginleşen Tavırlar

c- Hendek Savaşı'nda Ali (a.s)

d- Hudeybiye Barışı'nda[153] Ali (a.s)

e- Hayber Savaşı'nda Ali (a.s)

i- Mekke Fethinde Ali (a.s)[165]

j- Huneyn Savaşı'nda Ali (a.s)[170]

k- Tebûk Savaşı'nda Ali (a.s)[174]

Tevbe Sûresi'nin Tebliği

Ali (a.s) Yemen'de

Peygamber'in (s.a.a) Çalışmasının Doğası

Veda Haccında Ali (a.s)

Ali Gadir-i Hum'da Müminlerin Emiri Olarak İlân Ediliyor:

Haris b. Numan Olayı ve "Birisi gelecek olan bir azabı istedi." Ayetinin İnişi

Peygamberimizin (s.a.a) Ali'ye (a.s) Biat Edilmesini Sağlamaya Dönük Çalışmaları

Resulullah'ın (s.a.a) Hastalanması ve Üsame Seriyesi

Ali (a.s), Son Nefesini Verirken Peygamber'in (s.a.a) Yanında

3. BÖLÜM

İMAM ALİ (a.s) DÖNEMİ

Vefat Olayı

Kureyş Hizbi ve Ensar Sakife'de

Sakife Toplantısının Analizi

Kureyş'in Hilâfete Bakışı

Ali'yi Hilâfete Yaklaştırmama Plânının Belirtileri

Sakife Olayının Olumsuzlukları

İmam'ın (a.s) Sakife Toplantısı Karşısındaki Tavrı

Ebu Süfyan'ın Tavrı

Sakife'ye Muhalif Gruplar

Sakife'nin Sonuçları

EBU BEKİR DÖNEMİNDE İMAM ALİ (A.S)

İktidarın Muhalefete Karşı İzlediği Adımlar

Sakife Halifeliğinin Aleyhindeki Kanıtlar

İmam'ı (a.s) Biat Etmeye Zorlama Girişimi

İmam Ali (a.s) ve Sakife'den Kaynaklanan Olumsuzluklar

İmam Ali (a.s) ve Kur'ân'ı Toplama Görevi

İmam'ın (a.s) Ebu Bekir Zamanındaki Bazı Tavırları

Ebu Bekir'in Kendisinden Sonraki Halife Olarak Ömer'i Vasiyet Etmesi

Veda Haccında Ali (a.s)

Ali Gadir-i Hum'da Müminlerin Emiri Olarak İlân Ediliyor:

Haris b. Numan Olayı ve "Birisi gelecek olan bir azabı istedi." Ayetinin İnişi

Peygamberimizin (s.a.a) Ali'ye (a.s) Biat Edilmesini Sağlamaya Dönük Çalışmaları

Resulullah'ın (s.a.a) Hastalanması ve Üsame Seriyesi

Ali (a.s), Son Nefesini Verirken Peygamber'in (s.a.a) Yanında

3. BÖLÜM

İMAM ALİ (a.s) DÖNEMİ

Vefat Olayı

Kureyş Hizbi ve Ensar Sakife'de

Sakife Toplantısının Analizi

Kureyş'in Hilâfete Bakışı

Ali'yi Hilâfete Yaklaştırmama Plânının Belirtileri

Sakife Olayının Olumsuzlukları

İmam'ın (a.s) Sakife Toplantısı Karşısındaki Tavrı

Ebu Süfyan'ın Tavrı

Sakife'ye Muhalif Gruplar

Sakife'nin Sonuçları

EBU BEKİR DÖNEMİNDE İMAM ALİ (A.S)

İktidarın Muhalefete Karşı İzlediği Adımlar

Sakife Halifeliğinin Aleyhindeki Kanıtlar

İmam'ı (a.s) Biat Etmeye Zorlama Girişimi

İmam Ali (a.s) ve Sakife'den Kaynaklanan Olumsuzluklar

İmam Ali (a.s) ve Kur'ân'ı Toplama Görevi

İmam'ın (a.s) Ebu Bekir Zamanındaki Bazı Tavırları

Ebu Bekir'in Kendisinden Sonraki Halife Olarak Ömer'i Vasiyet Etmesi

Ebu Bekir'in Vasiyetinden Çıkan Sonuçlar

Ömer Döneminde İmam Ali (a.s)

Ömer'in Hayatından Çizgiler[271]

Şûrâ Belâsı

Şûraya Yönelik Eleştiriler

İbn-i Abbas ile Ömer Arasında Halifelik Üzerine Geçen Konuşma

İmam'ın (a.s) Şûra Karşısındaki Tavrı

İmam Ali (a.s) Niçin Abdurrahman b. Avf'ın Şartını Kabul Etmedi?

Osman[294] Döneminde İmam Ali (a.s)

Osman'a Biat Edilmesinden Sonra Ebu Süfyan

Osman İktidarının Olumsuz Yönleri

İmam Ali'nin (a.s) Osman'a Karşı Bir Tavrı

Osman'ın İktidarının Ümmet Üzerindeki Olumsuz Etkileri

4. BÖLÜM

OSMAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA İMAM ALİ (A.S)

Müslümanların İmam Ali'ye (a.s) Biat Etmeleri[310]

İmam'a (a.s) Biat Etmekten Kaçınanlar

İmam'ın (a.s) Hükümetinin Yolundaki Engeller

İmam'ın (a.s) Ümmet ile Münasebetlerinin Eksenleri

Halifeler Döneminde İslâmî Bilinç[333]

İmam'ın (a.s) İslâm Şeriatının Yeniden Canlandırılması Uğruna Verdiği Mücadele

BİATİNİ BOZANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

Fitne Çıkaranlar

Aişe Yeni Hükümeti Tanımadığını İlân Ediyor

Muaviye'nin Hilesi, Talha ve Zübeyr'in Biati Bozmaları

Aişe'nin Hareketi ve Basra'ya Doğru Yola Çıkması

Basra Önlerinde Çatışmalar

Ebu Bekir'in Vasiyetinden Çıkan Sonuçlar

Ömer Döneminde İmam Ali (a.s)

Ömer'in Hayatından Çizgiler[271]

Şûrâ Belâsı

Şûraya Yönelik Eleştiriler

İbn-i Abbas ile Ömer Arasında Halifelik Üzerine Geçen Konuşma

İmam'ın (a.s) Şûra Karşısındaki Tavrı

İmam Ali (a.s) Niçin Abdurrahman b. Avf'ın Şartını Kabul Etmedi?

Osman[294] Döneminde İmam Ali (a.s)

Osman'a Biat Edilmesinden Sonra Ebu Süfyan

Osman İktidarının Olumsuz Yönleri

İmam Ali'nin (a.s) Osman'a Karşı Bir Tavrı

Osman'ın İktidarının Ümmet Üzerindeki Olumsuz Etkileri

4. BÖLÜM

OSMAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA İMAM ALİ (A.S)

Müslümanların İmam Ali'ye (a.s) Biat Etmeleri[310]

İmam'a (a.s) Biat Etmekten Kaçınanlar

İmam'ın (a.s) Hükümetinin Yolundaki Engeller

İmam'ın (a.s) Ümmet ile Münasebetlerinin Eksenleri

Halifeler Döneminde İslâmî Bilinç[333]

İmam'ın (a.s) İslâm Şeriatının Yeniden Canlandırılması Uğruna Verdiği Mücadele

BİATİNİ BOZANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

Fitne Çıkaranlar

Aişe Yeni Hükümeti Tanımadığını İlân Ediyor

Muaviye'nin Hilesi, Talha ve Zübeyr'in Biati Bozmaları

Aişe'nin Hareketi ve Basra'ya Doğru Yola Çıkması

Basra Önlerinde Çatışmalar

Çatışma - Ateşkes - İhanet

İmam'ın (a.s) İsyanı Bastırmak Üzere Harekete Geçmesi[372]

Son Öğütler

Savaşın Başlaması

Savaş Sonrasında İmam'ın Uygulamaları

Cemel Savaşı'nın Sonuçları

Hilâfet Başkenti Kûfe

ZULME SAPANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

Muaviye'nin İmam'la (a.s) Savaşmaya Hazırlanması[388]

Fırat Nehrini Kontrol Etme

Barış Girişimleri

Sessizlikten Sonra Savaş

Ammar b. Yasir'in Öldürülmesi

Mushafları Mızrakların Uçlarına Takıp Kaldırma Hilesi

Tahkim ve Ateşkes Sözleşmesi

Bilinçli Bir Tavır ve Değerlendirme

İmam'ın (a.s) Dönüşü ve Haricîlerin Ordudan Ayrılmaları

İki Hakemin Buluşması

Hakemlerin Kararı

OKUN YAYDAN ÇIKTIĞI GİBİ DİNDEN ÇIKANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

İmam'ın (a.s) Hakem Kararına Tepkisi

Haricîlerle Karşılaşma

Mısır'ın İşgali

Ümmetin Çöküşü ve Parçalanışı

İmam'ın (a.s) Son girişimleri

MİHRAB ŞEHİDİ İMAM ALİ (a.s)[432]

İmam'ın (a.s) Vasiyeti

İmam'ın (a.s) Naaşının Defni ve Onun İyiliklerinin Sayıldığı Toplantı

İMAM ALİ B. EBU TALİB'İN MİRASI

Nehc'ül-Belâğa Okyanusunda

Akıl ve İlim Deryasında

Kur'ân ve Mübarek Nebevî Sünnetin Engin Ufuklarında

Tevhid, Adalet ve Ahiret Üzerine

İlâhî Önderlik (Nübüvvet ve İmamet) Üzerine

İmam Mehdi (a.s) Üzerine

İslâmî Yönetim/ Felsefesi ve Temel Prensipleri üzerine

İbadetler ve Farzlar Üzerine

Ahlâk ve Terbiye Üzerine

Dua ve Yakarış Üzerine

İmam'ın (a.s) Edebî Ürünleri Üzerine

Çatışma - Ateşkes - İhanet

İmam'ın (a.s) İsyanı Bastırmak Üzere Harekete Geçmesi[372]

Son Öğütler

Savaşın Başlaması

Savaş Sonrasında İmam'ın Uygulamaları

Cemel Savaşı'nın Sonuçları

Hilâfet Başkenti Kûfe

ZULME SAPANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

Muaviye'nin İmam'la (a.s) Savaşmaya Hazırlanması[388]

Fırat Nehrini Kontrol Etme

Barış Girişimleri

Sessizlikten Sonra Savaş

Ammar b. Yasir'in Öldürülmesi

Mushafları Mızrakların Uçlarına Takıp Kaldırma Hilesi

Tahkim ve Ateşkes Sözleşmesi

Bilinçli Bir Tavır ve Değerlendirme

İmam'ın (a.s) Dönüşü ve Haricîlerin Ordudan Ayrılmaları

İki Hakemin Buluşması

Hakemlerin Kararı

OKUN YAYDAN ÇIKTIĞI GİBİ DİNDEN ÇIKANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)

İmam'ın (a.s) Hakem Kararına Tepkisi

Haricîlerle Karşılaşma

Mısır'ın İşgali

Ümmetin Çöküşü ve Parçalanışı

İmam'ın (a.s) Son girişimleri

MİHRAB ŞEHİDİ İMAM ALİ (a.s)[432]

İmam'ın (a.s) Vasiyeti

İmam'ın (a.s) Naaşının Defni ve Onun İyiliklerinin Sayıldığı Toplantı

İMAM ALİ B. EBU TALİB'İN MİRASI

Nehc'ül-Belâğa Okyanusunda

Akıl ve İlim Deryasında

Kur'ân ve Mübarek Nebevî Sünnetin Engin Ufuklarında

Tevhid, Adalet ve Ahiret Üzerine

İlâhî Önderlik (Nübüvvet ve İmamet) Üzerine

İmam Mehdi (a.s) Üzerine

İslâmî Yönetim/ Felsefesi ve Temel Prensipleri üzerine

İbadetler ve Farzlar Üzerine

Ahlâk ve Terbiye Üzerine

Dua ve Yakarış Üzerine

İmam'ın (a.s) Edebî Ürünleri Üzerine