eKitap: www.IslamKutuphanesi.com

HACC AMELLERİ

Ayetullah Hüseyin SİSTANİ

İÇİNDEKİLER

HACCIN FARZ OLUŞU

HACCIN FARZ OLMA ŞARTLARI:

Birinci Şart: Buluğa Ermek

İkinci Şart: Akıl

Üçüncü Şart: Özgürlük

Dördüncü Şart: Mali Yeterlilik (İstitaet),

1-Vaktin yeterli olması:

2- Sağlıklı ve yeterli güce sahip olmak:

3- Yolun açık ve emniyetli olması:

4-  Nafaka

5-  Döndükten Sonra Yeterlilik

HACCA VASİYET ETMEK

NİYABET HÜKÜMLERİ

1. Buluğ

2. Akıl

3. İman

4. Naibin boynunda niyabet yılında kendi vacip haccıolmamalıdır.

MÜSTEHAP HAC

UMRE ÇEŞİTLERİ

HACCIN KISIMLARI

1- Temettü Haccı

Temettü Umresinin Vacip Amelleri

Haccın Vacipleri

Temettü Haccı’nın Şartları

2- İfrad Haccı

3- Kıran Haccı

İHRAM MİKATLARI

Mikatlara Ait Hükümler

İhrama Girme Şekli

1-Niyet:

2- Telbiye:

3- İki İhram Elbisesini Giymek

İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER

1- Çöl Hayvanı Avlamak

Avlanma keffareti

2- Kadınla Cinsel İlişkide Bulunmak

3- Kadını Öpmek

4- Kadına Dokunmak

5- Kadına Bakmak ve Onunla Şehveti Uyandıracak Şekilde Oynaşmak

6- İstimna

7- Evlilik Akdi

8- Güzel Koku Kullanmak

9- Erkeklerin Dikili Elbise Giymesi

10- Sürme Çekmek

11- Aynaya Bakmak

12- Erkeğin Çizme ve Çorap Giymesi

13- Yalan Söylemek, Küfür Etmek ve Haram Şekilde Övünmek

14- Tartışmak

15- Bedendeki Canlıları Öldürmek

16- Süslenmek

17- Bedeni Yağlamak

18- Vücuttan Kıl Koparmak

19- Erkeğin Kafasını Örtmesi

20- Kadının Yüzünü Örtmesi

21- Erkeğin Başının Üzerini Gölgelendirmesi

22- Vücudu Kanatmak

23- Tırnak Almak

24- Diş Çekmek

25-Silah Taşımak

HAREM’DE HARAM OLAN ŞEYLER

MEKKE VE MEDİNE HAREMİNİN SINIRLARI

KEFFARET OLARAK KESİLEN DEVE, SIĞIR VE KOYUNUN KESİLECEĞİ YER

KEFFARETİN KULLANIMI

TAVAF

Tavaf Şartları

1.  Niyet

2. Büyük ve küçük hadesten temiz olmak

3. Necasetten temiz olmak.

4. Sünnet olmak.

5. Avreti Örtmek.

Tavafta Vacip olan Ameller

Tavaf Sınırlarının Dışına Çıkmak

Tavafı Kesmek ve Turlarının Eksik Olması

Tavafın Turlarını Fazla Yapmak

Turların Sayısında Şüphe Etmek

TAVAF NAMAZI

SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK

Sa’y Hükümleri

Sa’yda Şekketmek

SAÇ, SAKAL VEYA BIYIĞIN KISALTILMASI (TAKSİR)

HAC AMELLERİ

1- Hac İhramı

2- Arafat’ta Vakfe

3- Meş’ar’ul-Haram’da (Müzdelife’de) Vakfe

Arafat’ta Meş’ar’da Veya İkisinden Birinde Vakfeyi Yerine Getirmek

Mina Vacipleri

4- Akabe Cemeresini Taşlamak

5- Mina’da Deve, Sığır Veya Koyun Kesmek

Temettü Haccının Kurbanlığı

6- Saçı Kısaltmak Veya Tıraş Etmek

7, 8, 9- Hac Tavafı, Namazı Ve Sa’y

10, 11- Nisa Tavafı Ve Namazı

12- Mina’da Gece Kalmak

13- Remy’i Cemerat (Şeytan Taşlamak)

ENGELLENME HÜKÜMLERİ

MAHSUR HÜKÜMLERİ

İhram’ın Müstehapları

İhram’ın Mekruhları

Harem’e Girmenin Müstehapları

Mekke’ye Ve Mescidu’l-Haram’a Girmenin Müstehapları

Tavaf Müstehapları

Tavaf Namazının Müstehapları

Sa’yin Müstehapları

Arafat Vakfesine Kadar İhramın Müstehapları

Arafat Vakfesinin Müstehapları

AREFE GÜNÜ İMAM HÜSEYİN’İN (A.S) OKUDUĞU DUA:

İMAM SECCAD’IN (A.S) DUASI

Müzdelife Vakfesinin Müstehapları

Cemaratı Taşlamanın Müstehapları

Kurban Kesmenin Müstehapları

Saçı Kesmenin Müstehapları

Hac Tavafı Ve Sa’yin Müstehapları

Mina’da Ki Müstehap Ameller

Mekke-i Muazzama’ya Ait Müstehaplar

Veda Tavafı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.A)

ZİYARETİ

HZ. FATIMA’NIN (S.A) ZİYARETİ

BAKİ MEZARLIĞINDA DİĞER İMAMLARA (A.S) AİT ZİYARETLERİ