BİHAR’UL-ENVAR’DAN
 

İBRETLİ ÖYKÜLER

(
4. Cilt)

 

Takdim
Müellifin Önsözü
Müellefin Kısaca Hayatı

BİRİNCİ BÖLÜM: ON DÖRT MASUM (A.S)
 

İKİNCİ BÖLÜM: ON DÖRT MASUM (A.S)’IN ASRINDA YAŞAYANLAR

(NÜKTELER VE SÖZLER)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PEYGAMBERLER GEÇMİŞ ÜMMETLER

 


Orijinal adı:         Dastanha-yi Bihar’ul-Envar

Müellif:               Mahmud NASİRİ

Çeviri:                Fahrettin ALTAN

Yayınlayan:        İmam Ali (a.s) Müessesesi

Baskı:                Sitare

Yıl:                    2003

Tiraj:                 2000

index books