AHİRET MENZİLLERİ

 

 

bullet

Önsöz

bullet

BİRİNCİ BÖLÜM: ÖLÜM

bullet

İKİNCİ BÖLÜM: KABİR

bullet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BERZAH

bullet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KIYAMET

bullet

BEŞİNCİ BÖLÜM: KABİRDEN DİRİLMEK

bullet

ALTINCI BÖLÜM: TARTI (AMELLERİN TARTILMASI)

bullet

YEDİNCİ BÖLÜM: HESAP

bullet

SEKİZİNCİ BÖLÜM: AMEL DEFTERLERİ

bullet

DOKUZUNCÜ BÖLÜM: SIRAT KÖPRÜSÜ

bullet

SON BÖLÜM: CEHENNEM AZABI

 

 


AHİRET MENZİLLERİ

Yazarı:              Şeyh Abbas-i Kummi

Tahkik:             Seyyid Mehdi Şemsuddin

Çeviri:               Kadri Çelik ve Fahrettin ALTAN

Yayınlayan:       İmam Ali (a.s) Müessesesi

Birinci Baskı:    1999

Basım:               Sitare

Tiraj:                  3000



eKitap:               www.islamkutuphanesi.com