Programlama:

www.EhlibeytKutuphanesi.com

www.IslamKutuphanesi.com

www.NehculBelaga.net

englishteacher@mynet.com

 

 

İçindekiler

 

Takdim................................................................................ 7

 

RAMAZAN AYI / 9

Ramazan Ayı ve Oruç........................................................ 12

Orucun Hikmeti ve Yararları.......................................... 14

Oruç ve Sıhhat......................................................... 14

Oruç ve Günahtan Sakınmak.................................... 17

Oruç ve Allah'a Tazim.............................................. 20

Oruç ve Allah'a Şükretmek....................................... 21

Oruç ve İradenin Güçlenmesi.................................... 22

Oruç ve Gönül Berraklığı.......................................... 23

Oruç ve Sabır........................................................... 25

Oruç ve Kanaat Etmek............................................. 26

Oruç ve Fakirlerle Dert Ortaklığı............................... 28

Oruç ve Düzen......................................................... 30

Orucun Aşamaları......................................................... 31

Ramazan Ayı, Kur'ân'ın İnişi ve Kadir Gecesi..................... 33

Kadir Gecesi............................................................ 35

Hadislerden Örnekler......................................................... 40

 

ORUÇ HÜKÜMLERİ / 49

 

1. Bölüm: Hilâli Görme Hükümleri...................................... 51

2. Bölüm: Şüpheli Günün Hükümleri.................................... 59

3. Bölüm: Orucun Farz ve Sahih Oluşunun Şartları.............. 61

Yolculukta Oruç Hükümleri...................................... 63

4. Bölüm: Niyetle İlgili Hükümler........................................ 72

5. Bölüm: Orucu Bozan Şeyler........................................... 75

1-2- Yemek ve İçmek.............................................. 75

3- Oruçluyken veya Diğer Hâllerde İstimna............... 78

4- Cinsel İlişkide Bulunmak...................................... 80

5- Kafanın Tamamını Suya Sokmak.......................... 81

6- Boğaza Yoğun Toz Kaçırmak.............................. 85

7- Yalan İsnat Etmek................................................ 86

8- Kasıtlı Olarak Cünüp Hâlinde Sabahlamak........... 88

9- Sıvı Maddelerle Tenkıye Yapmak......................... 95

6. Bölüm: Oruçlu İken Sakınılması Gereken Şeyler.............. 97

7. Bölüm: Orucun Kazası ve Keffareti............................... 101

Orucun Keffareti ve Miktarı.................................... 106

Sadece Kazayı Gerektiren Durumlar....................... 110

8. Bölüm: Oruçla İlgili Diğer Hükümler.............................. 118

a) Hayız, Nifas ve İstihaze Kanı Gören Kadınla

   İlgili Hükümler..................................................... 118

b) Hamile ve Süt Veren Kadınlar............................ 120

c) Hastalık ve Doktorun Men Etmesi....................... 121