"Mü'minlerin Kütüphanesi..."
 
Sitemize reklam vererek kazanin!!!

 

Hangisi...?

Ehl-i Sünnet Ve Sia'nin Kur'an Hakkindaki Görüsleri

Ehl-i Sünnet Ve Sia Nezdinde Sünnet-i Nebevi

Sia Ve Ehl-i Sünnet Nezdinde Inanç Konusu

Ehl-i Sünnet Ve Sia'nin Nubuvvet Konusundaki Inançlari

Sia Ve Ehl-i Sünnet'te Imarnet

Hangisi Haktir?

Ehl-i Sünnet'in Hilafet Konusundaki Görüsü Ve Bu Görüsün Tenkidi

Kur'an-i Kerim'de Hz. Ali'nin Velayeti Ile Ilgili Ayetler

Ikmal-i Din (Dini Kamil Kilmak) Ayeti 'de Hilafetle ilgilidir

Ikmal-i Din Ayetinin Arefe Günu Nazil Oldugu Gorüsünün Tenkidi

Hasret Ve Üzüntü

Hz. Ali'nin Velayetini Ispatlayan Diger Deliller

Sura Gorüsünün Tenkidi 

Sakaleyn Hususundaki Ihtilaf

Aise Ile Ibn-i Ömer'in Ihtilafi

Mezheplerin Sünnet-i Nebevi Hususundaki Ihtilafi

Ehl-i Sünnet ve Sia'mn Sünnet-i Nebevi Hususundaki Ihtilaflari

Ehl-i Sünnet'e Göre Kaza Ve Kader

Sia'nin Kaza Ve Kader Inanci

Kaza Ve Kader Ile Hilafet Mes'elesi

Humus

Taklit

 

 

 

 

 
 

Anasayfa

Kütüphanemizi
Nasıl
Destekleyebilirsiniz?Kütüphanenin hızlı bir şekilde büyümesi için yapabilecekleriniz...

 

 

1-Sitemizin reklamını yaparak "Mesajın" ulaşmasında sizler de katkıda bulunabilirsiniz. (Dergi, Gazete, Facebook, Video paylaşım siteleri (youtube-metacafe-vidmeo vb) Arama Motorları, El İlanları, Kitap, Forumlar, CD-Romlar, Filmler, vb alanlarda.)

 

2-Sitemize maddi katkıda bulunarak, projelerimize sponsor olarak:

 

Çok sayıda projemiz var, en önemli eserlerimizi yazılım olarak hazırlamak, cd-dvd-romlar halinde piyasaya çıkarmak, değerli eserleri Türkçe'ye çevirtmek...gibi...bu projeler siz değerli kardeşlerimizin katkılarıyla daha hızlı bir şekilde hayat bulacaktır..SİZ de yapabileceğinizi yapın biz de...

 

     Yapacağınız yardımları aşağıdaki hesabımıza yatırabilirsiniz, katkının azı çoğu olmaz..imkanlarınız dahilinde bu değerli çalışmalrı destekleyin..siz de ahiretinize yatırım yapın ve mektebimizin hızla insanlığa ulaşması için...elinizden geleni yapın...

 

Üyelik ücretini...veya katkılarınızı aşağıdaki hesabımızı yatırabilirsiniz:

HESAP NUMARAMIZ:

Hesap Sahibi: Hakkı İPEK
Banka: Yapı Kredi
Şube Kodu:676
Hesap no:80581900
Bağcılar / İstanbul
IBN: TR850006701000000080581900
SWIFT:YAPITRIS

 

 

 

 

3- Çeşitli dillerde çeviri yapabilirsiniz.4- Size ulaştırdığımız kitapları bizim için bilgisayar ortamına aktarabilirsiniz. (Tarayabilirsiniz + Tashih)

5-Sitemize üye olarak.

 

6-Bize, insanlara faydalı olacağını düşündüğünüz dokümanları gönderebilirsiniz...

-Kitap, Şiir, Resim, Roman, Hikaye, etc.-

 

 

7- Kendinizin yazmış, derlemiş, hazırlamış olduğu değerli çalışmaları bize gönderebilirsiniz.

 

 

Bize Ulaşmak İçin:

www.IslamKutuphanesi.com

IslamKutuphanesi@islamkutuphanesi.com

EnglishTeacher@mynet.com
MSN: islamkutuphanesi@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşmak İçin:
www.islamkutuphanesi.com
islamkutuphanesi@islamkutuphanesi.com
englishteacher@mynet.com

 

DOSYA

DÜŞÜNDÜREN AYETLER

"O gün, her toplulugu kendi imamı ile beraber çağıracağız..." İsra Suresi, 71

Bu ayet indiginde, müslümanlar Peygamber (saa)'e sordular:

" Ya Resulullah, bütün insanların imamı sen degil misin?" Peygamber Efendimiz (saa) buyurdu ki:"Ben bütün insanlara Allah tarafindan gönderilmis bir peygamberim. Lakin benden sonra insanlarin üzerine Ehl-i Beytimden imamlar olacaktir, fakat bunu küfür ve dalalet ehli taraftarlari ile birlikte tekzib edip, onlara zulmedeceklerdir!!. Her kim Ehl-i Beyt imamlarını (as) sever, onlar tabi olup tasdik ederse iste o kişi bendendir ve benimle beraber olup beni bulacaktir!!! Her kim onlari tekzib eder ve onlara zulmederse benden değildir ve ondan uzak olacağım.

 

"İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle dogru yola götürecek imamlar tayin ettik ." (Secde, 24)

 

“Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarici korkutucu gelip geçmis olmasin.” Fatir / 24.

"Ey inananlar! Namaza durmak istediginiz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yikayin, basinizin bir kismini ve topuklara kadar ayaklarinizin bir kismini meshedin... "

Maide/6

 

Yüce Kitabımız Kur'an-i Kerim'de abdest alırken ayakların meshedilmesi emredilmişken, bazı kardeşlerimizin buna aykırı hareket ederek ayaklarını yıkamakta ısrar etmelerini anlamak mümkün değildir.

" Gözler O'nu göremez, ama O, bütün gözleri görür; O Lâtif (lütuf sahibi) ve her seyden haberdardir." En'am/103

 

Kur'an-i Kerim'de gözlerin Allahı göremeyeceği apaçıkken, Allah'ın görüleceğine inanmak Kur'anla çelişmez mi?

Detay

"Mü'min kadinlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kisimlari müstesna olmak üzere, zinetlerini teshir etmesinler. Bas örtülerini, yakalarinin üzerine (kadar) örtsünler..."

Nur Suresi / 31

 

Başörtüsü Allah'ın emridir...Yukarıdaki ayeti anlamak AKIL sahipleri için güç olmasa gerek???

" Tutuklayin Onlari. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir."

Saffat / 24

 

Bu ayetin tefsirinde Vahidi der ki:"Yani onlar Ali ile Ehl-i Beyt'in sevgisinden sorumludurlar."der.Ve ehl-i beyt ile ilgili bir çok hadise deginir:Onlardan biri, Müslimden rivayet ettigi su hadistir:

"Size iki emanet birakiyorum.Biri Allah'in Kitabi,Kur'an-i Kerim.Digeri Ehl-i Beytimdir.Ben Ehl-i Beytim hakkinda sizlere Allah-i hatirlatiyorum."

Savaik-ul Muhrika, s:337-338

 
"Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna"
Fatiha/7

        Hafız Hakim Haskani (Hanefi) Şevahid Tenzil adlı kitabında bu ayetle ilgili olarak söyle rivayet etmiştir. "Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" yani "Hz. Muhammed, Ali bin Ebi Talib ve taraftarları (yani kendilerine nimet verilenler Hz. Muhammed İmam Ali ve onların yolunu takip eden taraftarları.
Şevahid-ul Tenzil c.1 s.66

"İşte bunlar Rabb'lerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenlerde bunlardır."
Bakara/5

Hakim Haskani Hanefiyye'nin rivayetine göre, Selman Farsi, İmam Ali'den şöyle naklediyor: 'Ya Ebel Hasan (Ya Ali), sen ve ben peygamberin huzuruna her kabul edildiğimizde" Hz, Resul şöyle diyordu: "Ya Selman; Ali ve taraftarlan kıyamet gününde kurtuluşa erenlerdir. "
12- Şevahid-ul Tenzil c1. s.69

"Hep birden Allah'm ipine sımsıkı sarılın (parçalanmayın) Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün..."
Al-i Imran Suresi 103

        Ehl-i sünnetin tefsir ve hadis alimleri bu ayetin tefsirinde şöyle naklediyorlar. Onlardan Hafız Kunduzi, Muhammed Sebhan Mısn, Şafii alimi Şeblenci ve İbni Hacer, şöyle rivayet et- mişlerdir: Hz. Resulullah, İmam Ali'nin elinden tutarak "Ona sarılın, bu Allah'ın sağlam ipidir."

        Dedikten sonra bu ayeti okudu "Hep birden Allah'm ipine sımsıkı sarılın..... "
Yenabi-ul Mevedde s. 118-119, Sevikul Muhrike s. 93

        Ayeti kerimenin İmam Ali ve Ehl-i Beyt'in faziletlerini ve azametlerini beyan maksadını taşıdığı yönünde bir çok hadis
nakledilmiştir: Ve hadis alimlerinden bazıları şunlardır.

-Şeblenci: Nur-ul Ebsar s. 124
-Sabban Mısri: Esraful Rağibın s. 118
-İbn-i Hacer Sevaikul Muhrike s. 90
-Rah'ul Meani c. 4 s. 16

"Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete konursa, gerçekten muradına ermiştir..."

Al-i İmran Suresi 185

        Meğazili'nin rivayetine göre, Hz. Muhammed (s.a) şöyle buyurdu: "Kıyamet günü olduğunda, cehennem köpriisünün üzerinde bir yol vardır. Ali bin Ebi Talib'in vilayeti (beraatı) olmayanara izin verilmeyecektir (geçemeyecekklerdir)"60

        Birçok tefsir ve hadis alimleri bu hadisi kendi kitaplanna nakletmişlerdir. Onlardan bazıları şunlardır.

1. İbn-i Hacer Asakalani: Lisan-ul Mizan c. 1 s. 51
2 Harezmi (şafii): Menakib Ali bin Ebi Talib s. 253
3 Hafız Muhibiddin Taberi: Zuhair-ul ukba s. 71 ve Erriyaz- un Nazire c. 2 S. 177
4. Haliz Ebi Naim Ahmed Bin Abdullah İsfahani: Ahbar-ı İsfahan c. 1 s. 342
5. Zehebi (şafii): Mizan-ul İ'tıdal c. 1 s. 28
6. Şa'zan Manakıb Mi'et Manakıb: 26 s. 11

"Ey İman edenler, Allah'a itaat edin Peygbere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin."
Nisa Suresi 59

        Bu ayeti kerime Hz. Resulullah'ın İmam Ali'yi Medine de kendi yerine halife tayin ettiğinde nazil olmuştur. Alluh'u Teala Müslümanlara emrederek Peygamber ve Peygamberin kendi yerine bıraktığı emir sahibi ve halifesine itaat etmelerini ve ona karşı gelmelerini yasaklamıştır.
Ğayet-ul Meram s. 263-264'de Bak

"Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı seçip beğendim."
Maide Suresi 3

        Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor ki: Zilhicce ayının on se
kizinde. (Gadir Hum günü) Peygamber(saa) şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır. (Emiridir)" O an, "bu gün dininizi tamamladım" ayeti nazil oldu.

        Denilir ki! Resulullah (s.a.a) Ali'nin halifeliğini beyan ettikten sonra 'Ali'ye müminlerin emiri diye selam verin" diye buyurdu.

      
 Sonra Hz. Resulullah tekbir getirerek, "Allah'u Ekber, dini kemale erdirdiği için, nimeti tamamladığı için. benim risalemde (peygamberliğinde) Ebu Talib oğlu Ali'nin benden sonra velayetine razı olduğu için" buyurdu.
Durr-ul Mensur c. 3 s. 19. Kur'an'da Hz. Ali c. 2 s. 56-59, Menakib-i ibn-i Meğazili s. 322-323, Maktel-i Hüseyin Harezmi c. 1 s. 470.480, Menakıb Harezmi s.8O

"İnkara sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, alevli ateşin haikıdırlar onlar"
Maide Suresi
10

Hafız İbn-i Meğazili'nin rivayetine göre İbn-i Abbas dedi ki Resulullah şöyle buyurdu: "İnkara sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar." Yani; Ali'nin velayetidir. Ali'nin velayet hakkını tanı
mak bütün alemlerin üzerine farzdır"
Menakib ibni Meğazili s. 322-323

"Ey İman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve sizi O'na yaklaştıracak vesile arayın. "
Maide Suresi 35

       İmam Ali (a.s) dedi ki, Hz. Resulullah bu ayetin tefsirinde öyle buyurdu. "Evladımdan gelecek olan imamlara itaat, Allah'a itaattir, onlara isyan Allah'a isyandır. Onlar kopmayan
kulp ve Allaha vesiledirler. "
Meveddet Pınarları s.92

Allame Hindi bu ayetin tefsirinde, Ehl-i Beyt'in kıyamet gününde Allah'a vesile veren yakınları olduğunu kaydediyor.
Irceh-ul Metalib s. 591-592

       Bu ayeti kerimenin İmam Ali hakkında indiğini birçok Sünni alimi kaydetmektedir. Onlardan bazdan şunlardır:

-Menkıb İbn-ı Meğazili s. 56
-İbn-ı Hacer Heysemi: Mecme-ul Zevaid c. 1 s. 239
-Menakib-ul Mi'et, Menakib 53 s. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜŞÜNDÜREN HADİSLER

"Benden sonra 12 Imam gelecektir."
Hadis-i Serif, Buhari, Müslim ve digerleri.

"Cennete ancak İmamları tanıyan ve onlar tarafından tanınan girebilir

Cehenneme de ancak onları inkar eden ve onların inkar ettikleri atılır."

Imam Ali (a), Nehcül Belağa, Hutbe:152

"Kim zamanının imamına biat etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür. "
(Hadis-i Serif, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed)

“Ümmetin içinde her zaman bir adil imam var olacaktir ki, hakimlerin tahrifini, batil ehlinin bidatlerini ve cahillerin yorumlarini dinden uzaklastirip yok etsin.”Bihar'ul-Envar, c. 33, s. 30, 46. hadis.

“Benden sonra imamlar on iki kisidir. Ey Ali! Ilkleri sen, sonlari ise Kaim (Mehdi)'dir. Allah onun eliyle yeryüzünün dogu ve batisini fethedecektir." Uyun-u Ahbar'ir-Riza, c. 1, s. 53. Buhari, Müslim, etc.

Peygamber (s.a.a) söyle buyuruyor:

“Ehl-i Beyt'imden olan on iki imama Allah benim anlayis, ilim ve hikmetimi vermistir. Onlari benim tiynetimden yaratmistir. Benden sonra onlara karsi kibirlenenlere ve onlardaki bagimi kesenlere eyvahlar olsun! Allah benim sefaatimi onlara nail etmez.” el-Ihtisas, s. 204 ve Bihar'ul-Envar, c. 36, s. 243, 52. hadis.

Hz.Ali (as) diyor ki:”Yeryüzündeki hücceti tanimayana muhâcir adi verilemez mutlak; kim onu tanirsa odur muhâcir ancak. Kendisine hüccetin, tanitildigi kisi mâzûr olama z; kulagi duyan, gönlünde bilgi edinen kisinin özrüne bakilamaz.”

Nahc'ül Belağa, Hutbe:189

“Ümmetin içinde her zaman bir adil imam var olacaktir ki, hakimlerin tahrifini, batıl ehlinin bid'atlerini ve cahillerin yorumlarını dinden uzaklaştırıp yok etsin.” Bihar'ul-Envar, c. 33, s. 30, 46. hadis.

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni ihyâ etmistir. Beni ihyâ eden cennette benimle birlikte olacaktir."

İmam Ali (as) diyor ki:

“ Sözlerimizi emin gönüller kabûl eder, o sözler, metin akillara gider .”

Nehc'ul Belaga,Hutbe:189


Hz.Ali (as) diyor ki: “ Biziz nübüvvet agaci, vahyin indigi mahal; meleklerin inip çiktiklari yer. Biziz ilim mâdenleri, hikmetlerin kaynaklari. Bize yardim eden, bizi seven, rahmeti bekler; bize düsman olan, bize bugzeden, azâbi bekler.

Nehc'ul Belaga,Hutbe:109

Hz.Ali (as) diyor ki:“ Çünkü ilmi rivâyet edenler çoktur; ona riâyet edenlerse pek o kadar yoktur.

Nehc'ul Belaga,Hutbe:239

 

Senetli olarak Muhammed b. Müslim Es-Sekafî, İmâm Muhammed Bâkır'dan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

"Arş'ın sağ tarafında bir topluluk duracaktır ki, yüzleri nurdan olan bu topluluk, nurdan minberler üzerinde yer alacaklardır… Onlar Ali'nin Şîalarıdır ve Ali de onların imâmı."
El-Mehâsin, s.181.

Ebû Akîl, diyor ki: Biz, Emirü'l-Müminin Ali b. Ebî Tâlib'in (a.s) yanında olduğumuz bir sırada, şöyle buyurdu:

"Bu ümmet, yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Canımı elinde tutana andolsun ki, fırkaların hepsi yollarını şaşmışlardır; bana uyan ve benim Şîalarımdan olanlar hariç."

Bihârü'l-Envâr, c.48, s.11.

Yine Emirü'l-Müminin'den (a.s) şöyle nakledilmiştir:

"Bu ümmet, yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş ikisi ateşte ve bir tanesi cennette olacaktır. Allah-u Teâlâ onların hakkında şöyle buyurmaktadır: 'Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir topluluk bulunur.' (A'râf, 181) Onlar ise ben ve Şîalarımdır."

İhkâkü'l-Hak, c.3, s.415.

Hz. Ali (a.s), Resulullah'a (s.a.a) şöyle arz etti:

"Ya Resulallah, 'Fırkay-ı Nâciye' (kurtuluş ehli olan fırka) kimlerdir?" Allah Resulü (s.a.a) şöyle cevap verdiler: "Senin ve arkadaşlarının üzerinde oldukları şeye sarılanlardır."
İhkâkü'l-Hak, c.7, s.185.

Rayyân b. Salt, İmâm Ali Rızâ'dan (a.s), babaları kanalıyla, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Ali'nin Şîasıdır, Kıyâmet gününde kurtuluşa erecek kimseler."
El-Emâlî (Şeyh Sadûk), s.295, Bişâretü'l-Mustafâ, s.56.

Resulullah (s.a.a): "Ali ve onun Şîasıdır Kıyâmet gününde gerçek kurtuluşa erenler."
Yenâbîü'l-Mevedde, s.237.

Resulullah (s.a.a): "Ya Ali, Allah seni, aileni, Şîalarını, Şîalarını sevenleri ve Şîalarını sevenlerin sevenlerini Allah bağışlamıştır. Müjdeler olsun sana, 'enze' (koparılmış) ve 'betîn' (dolu) sensin; (ilim ile dolmuş ve ) şirkten koparılmışsın."
Ferâidü's-Simtayn, c.1, s.308, El-Emâlî (Şeyh Tûsî), c.1, s.300, Bihârü'l-Envâr, c.27, s.79.

Muhammed b. Abdurrahman diyor ki İmâm Cafer-i Sâdık'tan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum:

"Ali'nin Şîasını küçümsemeyin; onlardan bir tek kişi, (iki büyük Arap kabilesi olan) Rabia ve Muzar kabilelerinin sayısınca insana şefaat edeceklerdir."
El-Emâlî (Şeyh Tûsî), c.2, s.283.

Hz. Fâtıma'dan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

"Ey Ebû Tâlib'in oğlu, şunu bil ki sen ve senin Şîaların cennettedir."
Bihârü'l-Envâr, c.39, s.268.

Resulullah (s.a.a):"Kim, ashabımdan herhangi birisini Ali'den üstün tutarsa, hakkın üzerine perde çekmiştir."
El-Emâlî (Şeyh Sadûk), s.522, İsbâtü'l-Hüdât, c.2, s.71, Envârü'l-Hidâye, s.137 Bihârü'l-Envâr, c.38, s.14, Gâyetü'l-Merâm, s.454.

Ebûzer-i Gıfârî Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Kimseyi, Ali'ye tercih konusu yapmayın ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz!" Kimseyi de ondan üstün saymayın ki gerisin geriye dönenlerden olursunuz!"
Bihârü'l-Envâr, c.38, s.14, El-Emâlî (Şeyh Tusî), c.1, s.153 (az farkla).

Resulullah (s.a.a): "Kim benden sonra Ali'nin imâmetini bilerekten inkâr ederse, benim nübüvvetimi inkâr etmiştir; kim de benim nübüvvetimi bilerekten inkâr ederse, Allah'ın rubûbiyetini inkâr etmiştir."
Bihârü'l-Envâr, c.27, s.61.

Abdullah İbn Abbâs, Resulullah'tan (s.a.a) nakletmiştir; buyurdu:

"Kim benden sonra Ali'nin (a.s) imâmetini inkâr ederse, benim hayatımda benim nübüvvetimi inkâr eden kimse gibi olur; kim de benim nübüvvetimi inkâr ederse, aziz ve yüce Rabb'inin rubûbiyetini inkâr eden kimse gibi olur."
Bihârü'l-Envâr, c.38, s.109, El-Emâlî (Şeyh Sadûk), s.522, İsbâtü'l-Hüdât, c.2, s.71.

Resulullah (s.a.a): "Ya Ali, kim seni ve senin zürriyetinden olan mutahhar (İmâmlardan) bir tanesini inkâr ederse, hiç kuşkusuz beni inkâr etmiş olur!"
Avâl'il-Liâlî, c.4, s.85.

Muhammed b. Fazl, İmâm Ali Rızâ'nın (a.s) babaları kanalıyla Allah Resulü'nden (s.a.a) şöyle rivâyet ettiğini nakleder:

"Ya Ali, sen ve benden sonraki (diğer) imâmlar, Allah'ın kullarına hücceti ve yaratıkları arasında nişanelerisiniz. Kim, sizden bir tanesini bile inkâr ederse, aslında beni inkâr etmiştir; kim de sizden birisine karşı gelirse, aslında bana karşı gelmiştir; size cefa eden, bana cefa etmiştir; kim sizinle ilişki kurarsa, benimle kurmuştur; kim size itâat ederse, bana itâat etmiştir; kim size dost olursa, bana dost olmuş ve kim size düşmanlık yaparsa, bana düşmanlık yapmıştır; zira hiç şüphesiz sizin hepiniz bendensiniz; benim tıynetimden yaratılmışsınız; ben de sizdenim!"
İsbâtü'l-Hüdât, c.1, s.519.